21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13

Кафедра фінансово-економічних дисциплін

Про кафедру

Кафедра фінансово-економічних дисциплін  створена у 2019 р. та є провідною ланкою КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» з випуску фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Сьогодні ‒ це творчий, креативний колектив науковців та практиків, націлений на плідну співпрацю зі студентами. Викладачі комісії кафедри постійно удосконалюють викладання фахових дисциплін, впроваджують інноваційні технології навчання, використовують у навчально–виховному процесі інтерактивні методи навчання,  ігрові технології, хмарні технології, впроваджують в систему занять відеоінформації за допомогою комп’ютерних технологій,  складають тестові програми та запроваджують дистанційне навчання.

Кафедра здійснює підготовку студентів за денною формою навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», освітньо-професійним ступенем «молодший фаховий бакалавр» та освітнім ступенем «Бакалавр» Робота кафедри спрямована на підготовку фахівців, здатних розв’язувати практичні задачі та проблеми під час професійної діяльності.

Підготовку фахівців здійснює висококваліфікований викладацький склад в якому три кандидата економічних наук (два з них доценти), два кандидата педагогічних наук.

Місцями роботи випускників є організації різної форми власності та організаційно-правої форми , комерційні банки, органи фіскальної служби, підприємці, що створюють та розвивають власну справу.

Кафедра розташована в навчальному корпусі на 1-му поверсі в аудиторії №9

Склад кафедри

no

ЄВДОКИМОВА НАТАЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА
Завідувач кафедри фінансово-економічних дисциплін

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Стаж роботи: загальний 21 рік, педагогічний  13 років.

Освіта: Київський державний торговельно-економічний університет за cпеціальністю «Економіст-фінансист» (1997 р.) та Вінницький фінансово-економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит»  (2011 р.).

Досвід професійної діяльності: з березня 1998 по 2002 рік працювала на посаді контролера-касира Вінницької обласної дирекції Ощадного банку України. Протягом 2002-2003 року працювала економістом І категорії Староміського відділення «Райффайзен банк Аваль». З вересня 2007 року працює викладачем фінансів і бухгалтерського обліку Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. У 2009 призначена на посаду голови циклової комісії викладачів фінансово-економічних дисциплін. Викладає фінансовий облік, банківські операції, фінанси підприємств, податкову систему.

Сфера професійних інтересів: Формування професійно-творчих умінь студентів у навчальній діяльності з використанням інноваційних технологій. Захистила у 2019 році кандидатську дисертацію на тему "Моделі управління депозитними ресурсами комерційного банку".

Творче кредо: Студент – це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити.

Життєве кредо: За сутінками завжди приходить світанок.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

СТАЖУВАННЯ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО КОНКУРСІВ


ba

БАКАЛОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Стаж роботи: 9 років.

Освіта: закінчила Вінницький фінансово-економічний університет за спеціальністю «Економічна кібернетика» (2006 р.)

Досвід професійної діяльності: з вересня 2006 року прийнята на посаду лаборанта Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, з вересня 2012 року переведена на посаду викладача економічних дисциплін.

Забезпечує викладання основ менеджменту і маркетингу; економіки, організації та планування підприємств; інформаційних систем і технологій у фінансово-кредитних установах; інформаційного забезпечення управління.

Сфера професійних інтересів: Тема дисертації – «Геймінг – складова технології прийняття рішень в діяльності страхової компанії».

Відзнаки й нагороди:  Грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2014 р.).

Творче кредо: Не витрачай свій час в марній боротьбі за досконалість, просто прагни робити все як найкраще.

Видавнича діяльність

Стажування

Підвищення кваліфікації

Підготовка студентів до конкурсів

 


buga

Буга Оксана Іванівна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Стаж роботи: педагогічний – 13 років.

Освіта: повна вища, закінчила у 1993 році Киівський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Економіка управління в торгівлі та громадському харчуванні». У 2008 році закінчила аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Досвід професійної діяльності: 2004-2005 рр. працювала методистом інституту перспективних технологій, економіки і фундаментальних наук;
2005-2008 рр. – аспірантура;
2008-2013 рр. – асистент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності ВДПУ;
2013-2019 рр. – старший викладач кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності ВДПУ; керівник науково-аналітичного відділу.

Сфера професійних інтересів: 2012 рік – захист дисертації на тему: «Формування економічних знань засобами дидактичних ігор майбутніх учителів трудового навчання». Є автором багатьох наукових статей у фахових вітчизняних виданнях, автором одного навчально-методичного посібника і другого – у співавторстві, учасником Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій. Закордонне стажування у 2019 році в Польщі.

Відзнаки й нагороди:  2004 р., Вінницький державний педагогічний університет — подяка за активну участь у підготовці та проведенні VI Міжнародної науково-практичної конференції. 2010 рік — подяка за активну участь у підготовці і проведенні Х Міжнародної науково-практичної конференції. 2012 рік — подяка у підготовці і проведенні ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. 2019 рік — подяка за високий рівень підготовки учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Безпека життєдіяльності», Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.

Творче кредо: Повага до вчителя – починається з самого себе.

Життєве кредо: Рух – це життя!

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

СТАЖУВАННЯ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ


zaukova

Заюкова Марина Сергіївна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, доцент.

Стаж роботи: 14 років.

Освіта: Закінчила Вінницький державний технічний університет у 2000 році за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері» та здобула кваліфікацію економіста, менеджера виробництва. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фінансова стійкість та її забезпечення на м’ясопереробних підприємствах АПК». З 2006 по 2009 р. навчалася в докторантурі Інституту аграрної економіки УААН.

Досвід професійної діяльності: З 2000 по 2002 рр. працювала на посаді асистента кафедри економіки промисловості та організації виробництва;. з 2002 по 2006 рр. на посаді старшого викладача, а з 2004 року на посаді доцента кафедри менеджменту та моделювання в економіці у Вінницькому державному технічному університеті. З 2009 по 2011 рр. працювала на посаді декана факультету економіки та підприємництва, доцента, заступника завідувача кафедри у Вінницькому соціально-економічному інституті ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». У Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ працювала на посаді доцента кафедри фінансів з 2011 по 2017 рр. З 2018 по 2019 рр. працювала на посаді доцента кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.

Сфера професійних інтересів:  Фінансовий механізм розвитку підприємств, фінансовий аналіз і менеджмент, Інтернет-освіта.

Відзнаки та нагороди: Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2009 р.).

Професійне кредо: Позитив – рушійна сила спілкування, навчання, творіння, любові до життя.

Життєве кредо: Давайте зробимо неможливе, можливе зроблять без нас.

Видавнича діяльність

Стажування

Підвищення кваліфікації

Підготовка студентів до конкурсів


lymar

ЛИМАР ОЛЕНА ФЕДОРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Стаж роботи: загальний стаж 24 роки, в коледжі 2 роки.
Освіта: Київський інститут народного господарства  за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності» (1990 р.)  та Житомирський національний агроекологічний університет, аспірантура  (2014 р.).

Досвід професійної діяльності: 1991-1998 рр. – асистент кафедри обліку і аудиту Вінницького сільськогосподарського інституту. 1998-1999 рр. – асистент кафедри фінансів АПК Вінницького сільськогосподарського інституту. 1999-2001 рр. – асистент кафедри прикладних економічних дисциплін Вінницького торгово-економічного інституту Київського державног торгово-економічного університету. 2001-2002 рр. - асистент кафедри фінансів Вінницького торгово-економічного інституту Київського національного торгово-економічного університету. 2002-2013 рр. – старший викладач кафедри фінансів Вінницького торгово-економічного інституту Київського національного торгово-економічного університету. 2013-2014 рр. – старший викладач Вінницької філії Київського університету ринкових відносин. З 2014 року працюю на посаді викладача фінансово-економічних дисциплін Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Являється викладачем  фінансів, бюджетної системи, економіки підприємства, економічного аналізу.

Сфера професійних інтересів
Розвивати предметні компетенції, економічне мислення та інтерес до обраної професії, потребу у глибоких професійних знаннях у студентів спеціальності «Фінанси і кредит». Робота над дисертаційним дослідженням «Регуляторна політика та механізм її реалізації в оподаткуванні  малого та середнього бізнесу в Україні»

Творче кредо
Для того, щоб навчати інших,
треба вчитися самому;
щоб виховувати інших,
треба починати з себе,
щоб розвивати інших,
самому потрібно постійно розвиватись.

Життєве кредо
Віддай людині крихітку себе,
За це душа наповнюється світлом.

Видавнича діяльність

Стажування

Підвищення кваліфікації

Підготовка студентів до конкурсів


no ЮХИМОВА ІРИНА ВАСИЛІВНА

 
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.
 
Стаж роботи: 4 роки.
 
Освіта: Київський університет ринкових відносин, 2010 р. за спеціальністю «Фінанси».
 
Досвід професійної діяльності: в листопаді 2000 року прийнята на посаду секретар-друкарки Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. В лютому 2004 року переведена на посаду лаборанта, з вересня 2010 року встановлено педагогічне навантаження. Викладає статистику фінансів, гроші та кредит, забезпечує керівництво різних видів практики.
Творче кредо:
Учитись важко,
А учить ще важче,
Але не мусиш зупинятись ти.
Як людям віддаси
Усе найкраще,
То й сам сягнеш нової висоти. 

Видавнича діяльність

Стажування

Підвищення кваліфікації

Підготовка студентів до конкурсів

 

korniyuk КОРНІЮК СНІЖАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

 
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.
 
Освіта: закінчила Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організації і адміністрування» (2017 р.)
 
Досвід професійної діяльності: з жовтня 2012 року прийнята на посаду диспетчера навчальної частини Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, з вересня 2017 року встановлено педагогічне навантаження на цикловій комісії викладачів фінансово-економічних дисциплін.
 
Творче кредо: «Життя-це книга,і той,хто не вчиться, бачить лише одну сторінку.»
 
 
 
 

Видавнича діяльність

Стажування

Підвищення кваліфікації

Підготовка студентів до конкурсів


volkodav

ВОЛКОДАВ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Наукова ступінь: кандидат педагогічних наук.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Стаж роботи: загальний 15 років, педагогічний 15 років.

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за cпеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. математика» (2003 р.) та Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань» за спеціальністю «Фінанси і кредит» (2018 р.).

Досвід професійної діяльності: з вересня 2003 по 2007 рік працювала на посаді вчителя фізики та математики Браїлівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. Протягом 2007-2012 року працювала викладачем математики та інформатики коледжу «Слов’яно-грецький колегіум» вищого навчального закладу «Київський славістичний університет». Протягом 2012-2017 року працювала викладачем вищої математики та статистики «Вінницького коледжу менеджменту». З вересня 2017 року працює викладачем фінансово-економічних дисциплін та математики Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. Викладає фінанси підприємств – ІІ, контроль і ревізію, вищу математику.

Сфера професійних інтересів: Формування готовності майбутніх молодших спеціалістів фінансово-економічного профілю до професійного самовдосконалення. Є автором ряду наукових статей у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях та учасником всеукраїнських та міжнародних конференцій. Має значну кількість методичних розробок.

Творче кредо Щоб бути хорошим викладачем, необхідно любити те, що викладаєш, і любити тих, кому викладаєш.

Життєве кредо навчати може тільки той, хто сам постійно навчається.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

СТАЖУВАННЯ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 


tkachenko i s

ТКАЧЕНКО ІВАН СЕМЕНОВИЧ

Наукова ступінь: доктор економічних наук.

Кваліфікаційна категорія:  викладач вищої категорії.

Вчене звання: професор.

Стаж роботи: 55 років.

Освіта: Вища. Бердянський державний педагогічний інститут ім. П. Д. Осипенка, 1963р.

Досвід професійної діяльності: Докторська дисертація «Імітаційне моделювання функціонування матеріальних потоків у виробничо-економічних системах», 1989р.

Сфера професійних інтересів: Наукові дослідження зосереджені на розробці сукупностей економіко-математичних моделей: економіки поселень, бізнесу та підприємництва, гнучкого управління вищими навчальними закладами; на розробці методичного забезпечення викладання економічних дисциплін, а також на вивченні математичних властивостей золотого перетину у суспільстві та природі. Роботи охоплюють імітаційні моделі дослідження матеріальних потоків у виробничо-економічних системах в умовах функціонування ринкової економіки для різних галузей економіки. 

Видавнича діяльність

Стажування

Підвищення кваліфікації

Підготовка студентів до конкурсів


babiyБабій Віталій Миколайович

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, доцент

Стаж роботи: 37 років

Освіта: Київський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю «Радіотехніка», кваліфікація          «Радіоінженер» (1971р.); аспірантура Інституту економіки АН УССР (заочно), 1988 р. В  1989 року захистив   кандидатську дисертацію на тему «Управління трудовою дисципліною на промислових підприємствах», а у 1991 році отримав вчене звання «доцент».

Досвід професійної діяльності: З 1983 року по 1989 рік працював викладачем на кафедрі економіки    промисловості та організації виробництва Вінницького політехнічного інституту; з 1989 року по 2003 рік доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Вінницького торговельно-економічного інституту; з 2003 року по 2008 рік – доцент, завідувач кафедри економічної теорії Вінницької філії    Університету «Україна»; з 2008 по 2013 рік - доцент, завідувач кафедри фундаментально-економічних      дисциплін      Вінницького кооперативного інституту; з 2013 по 2015 рік - доцент, завідувач кафедри економіки і  товарознавства Вінницького інституту конструювання одягу; з 2016 року по 2017 рік працював на посаді асистента кафедри адміністрування та менеджменту Університету державної фіскальної служби; з 2017 по 2019 рік – доцент кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського.

Сфера професійних інтересів: Аналіз інвестиційного клімату в державі та шляхи посилення інвестування.

Творче кредо: "Все можливо, на неможливе просто потрібно більше часу!"

Життєве кредо: "Будь добрим до ближнього, і добро повернеться до тебе".

Видавнича діяльність

Стажування

Підвищення кваліфікації

Підготовка студентів до конкурсів


    

Read more

Вибіркові компоненти

Курсові роботи

Оголошення

Силабуси

pdf128Силабус навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ЕКОЛОГІЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ"Екологія та безпека життєдіяльності"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ"Економіка та фінанси підприємств"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"Інформаційні системи та технології"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "КАЗНАЧЕЙСЬКА СПРАВА"Казначейська справа"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ"Математика для економістів"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ"Облік і звітність в бюджетних установах"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ"Облік і звітність у комерційних банках"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ"Основи фінансового менеджменту"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ"Підприємницька діяльність"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА"Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ"Фінансовий контроль"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "CТРАХУВАННЯ"Cтрахування"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "БАНКІВСЬКА СПРАВА"Банківська справа"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ"Бухгалтерський облік, аналіз та аудит"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "БЮДЖЕТНА СИСТЕМА"Бюджетна система"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ГРОШІ ТА КРЕДИТ"Гроші та кредит"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ДІЛОВОДСТВО"Діловодство"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ІНВЕСТУВАННЯ"Інвестування"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ"Контроль і ревізія"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МАРКЕТИНГ"Маркетинг"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МЕНЕДЖМЕНТ"Менеджмент"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПОДАТКОВА СИСТЕМА"Податкова система"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "СТАТИСТИКА"Статистика"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСИ"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСОВИЙ РИНОК"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІСКАЛЬНА СИСТЕМА"

 

 

про роботу кафедри

освітньо-професійна програма

Анкетування

Опитування

 

Контакти

Зв'язатись з нами


vgpk@ua.fm

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13

Оплата за навчання та проживання

ОПЛАТИТИ