21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13

Кафедра суспільно-гуманітарних наук

Загальні відомості

kaf susp gum naukОсновне завдання  – передати молодим не лише свої знання, а й любов до рідної землі, до своєї історії, до людини…

До складу кафедри суспільно-гуманітарних наук сьогодні входять 13 науково-педагогічних і педагогічних працівників. Завідувач кафедри Лисий Анатолій Кононович, кандидат історичних наук, доцент, мудрий наставник, талановитий педагог, фахівець високого рівня.

Викладачі кафедри:

 • Котик Ю.В. – кандидат історичних наук
 • Лисак І.С. – кандидат філософських наук
 • Майданик О.В. – кандидат педагогічних наук
 • Мельников Д.О. – кандидат історичних наук
 • Яцишина Г.Я.
 • Мазуркевич В.В.
 • Самоєнко О.М.
 • Гресько О.П.
 • Рокіцька І.А.
 • Стасенко А.М.
 • Осадчук А.С.
 • Плотицька Ю.П.

Викладачі кафедри забезпечують відповідний належний рівень компетентностей студентів, уміють створити атмосферу співпраці в освітньому процесі, уміння застосовувати в практичній діяльності широкий набір методів, прийомів і засобів навчання із розвитку пізнавальної активності студентів, створити умови для самостійної підготовки.

У трьох навчальних аудиторіях, які належать кафедрі, викладачами створені сучасні комплекси методичного забезпечення викладання суспільно-гуманітарних дисциплін.

Викладачі постійно обмінюються досвідом роботи для збагачення та урізноманітнення власної діяльності, проводять відкриті заняття, у ході яких демонструють впровадження різноманітних інноваційних технологій навчання.

Традиційними для викладачів кафедри стали підготовка і проведення науково-теоретичних конференцій, усних журналів, студентських олімпіад, відзначення ювілейних дат знакових особистостей української історії.

Виховати у студентів почуття власної гідності, активну громадянську позицію, чесність, порядність і наполегливість у досягненні мети – ось головне в роботі викладача.

Наші викладачі

lys1

ЛИСИЙ АНАТОЛІЙ КОНОНОВИЧ

Кандидат історичних наук, доцент; завідувач кафедри суспільно-гуманітарних наук.

Освіта: Ужгородський державний університет. Ступінь вищої освіти – історик, викладач історії і суспільствознавства, 1969 р.
Кандидат історичних наук з 1984 р. Кандидатську дисертацію захистив у спеціалізованій раді при Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка зі спеціальності 07.00.01 – історія КПРС.

Професійна діяльність.
1975 - 1978рр. – викладач кафедри історії КПРС Вінницького державного політехнічного інституту.
1978 – 1984рр. – асистент кафедри історії КПРС Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського.
1984 - 1990рр. – старший викладач кафедри історії КПРС Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського.
1990 - 2012рр. – доцент кафедри історії України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
2012 - 2017рр. – викладач суспільних наук Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. М. Грушевського.
2017 - 2018рр. – викладач суспільно-гуманітарних наук Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
2018р. - дотепер – завідувач кафедри суспільно-гуманітарних наук Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Загальний стаж педагогічної роботи – 46 років, у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 37 років, у даному навчальному закладі – 3 роки.

Наукова робота. Автор понад 250 праць.
Нариси історії Подільсько-Брацлавської єпархії (1795-1995). – Вінниця, 1995. – 200 с.
Нариси історії Гніванського костьолу (1906-1996). – Вінниця, 1996. – 100 с.
Нариси історії Мурафського костьолу (1625-2000). – Вінниця, 2000. – 175 с.

Коло наукових інтересів. Краєзнавство

Нагороди, почесні звання. Почесний краєзнавець України, відмінник освіти України.

Педагогічне кредо: «Знання через цікавість».


may

МАЙДАНИК ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

Кандидат педагогічних наук, викладач суспільних дисциплін

Освіта: Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1994 рік.
Спеціальність: «Історія». Кваліфікація: «Історик, викладач історії».

Загальний стаж педагогічної діяльності – 21 рік, зокрема у Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» – 16 років.

Параметри наукового дослідження. Кандидатська дисертація «Формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічному коледжі», 13.00.04 – теорiя i методика професiйної освiти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2017 рік.

Наукова робота. Навчально-методичні посібники:

 1. Основи формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи.
 2. Основи соціально-правового захисту особистості.
 3. Основи економічних знань.
 4. Курсові роботи з методики навчання освітньої галузі «Суспільствознавство». Методичні рекомендації.

Автор понад двадцяти наукових статей. Серед них:

 1. Майданик О. В. Формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами інноваційних технологій / О. В. Майданик // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – Вип. № 2 (88).
 2. Майданик О. В. Вибір принципів і методів формування громадянської компетентності майбутнього вчителя початкової школи / О. В. Майданик // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»: Збірник наукових праць. – Мукачево, 2016. – Випуск 2/
 3. Майданик Е. В. Реализация современных методологических подходов в процессе формирования гражданской компетентности будущего учителя начальной школы / Е. В. Майданик // Годишник. – Стара Загора : Такийский университет. Педагогический факультет, 2016. – Том 13.

  Публікація в закордонному виданні.
 4. Майданик О. В. Змістовий аспект поняття «громадянська компетентність» вчителя початкової школи / О. В. Майданик // Науковий огляд – К. : 2016. – Випуск 7 (28).
 5. Майданик О. В. Особливості формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічному коледжі / О. В.  Майданик // Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика. Збірник науково-методичних праць. – Житомир, 2017. – Ч. 1.
 6. Майданик Е. В Теоретические аспекты проблемы формирования гражданской компетентности будущих учителей начальной школы / Е. В. Майданик // Social Studies: Theory and Practice. 2017. Vol. 2. № 1
 7. Майданик Олена. Діагностичний інструментарій формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічному коледжі / Олена Майданик, Тетяна Грітченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – Випуск 58.
 8. Майданик О. В. Інноваційне навчання в контексті професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в закладах вищої освіти / О. В. Майданик, Т. Я. Грітченко // Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. – Київ, 2019. – Випуск 58.

Коло наукових інтересів. Історіографія історії України, громадянська освіта, формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах Нової української школи, сучасний розвиток науково-педагогічних досліджень.

Педагогічне кредо. Відкрити в кожному студентові душу творця, дати йому змогу розквітнути і пробудитися.


kotyk2

КОТИК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Кандидат історичних наук, викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук

Освіта: 1985 - 1989рр. – Вінницьке педагогічне училище, вчитель початкових класів, диплом молодшого спеціаліста з відзнакою.
1989 - 1994рр. – Вінницький педагогічний інститут імені  Михайла Коцюбинського, історичний факультет, вчитель історії та правознавства, диплом спеціаліста з відзнакою.
2002 - 2003рр. – Вінницький інститут регіональної економіки та управління, кваліфікація «бухгалтер-економіст», диплом спеціаліста.
25.02.2015 р. захистив у Черкаському національному університеті кандидатську дисертацію на тему «Становлення та діяльність податкових органів УСРР у період непу (1921-1928 рр.): історичний аспект».

Професійна діяльність.
1994-1997 рр. – викладач історії у Вінницькому ПТУ № 3.
2002-2003 рр. – бухгалтер та податковий інспектор Вінницької об’єднаної державної податкової інспекції.
2004-2018 рр. – викладач на кафедрах економічної теорії та історії України і філософії у Вінницькому національному аграрному університеті.
2018 рік – дотепер – викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Загальний стаж педагогічної роботи – 22 роки. У вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 15 років.

Наукова робота. Автор понад 25 наукових публікацій, 30 методичних розробок, двох монографій.
Котик Ю.В., Корновенко С.В. Становлення та діяльність податкових органів УСРР у період непу (1921 – 1928 рр.): [монографія]. – Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2016. – 216 с.

Коло наукових інтересів. Дослідження теми «Податкова система УРСР».

Нагороди, почесні звання. КМС СРСР з плавання, багаторазовий призер та чемпіон змагань серед ветеранів спорту з волейболу та плавання.

Педагогічне кредо: «Сила особистого прикладу».


lysak2ЛИСАК ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ

Кандидат філософських наук, викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук

Освіта: Богуславське педагогічне училище ім. І.С. Нечуя-Левицького. Ступінь вищої освіти – молодший спеціаліст, спеціальність «Вчитель початкових класів», кваліфікація «Вчитель початкових класів та організатор спортивних секцій і клубів», 1994 р.
Київський університет імені Тараса Шевченка. Ступінь вищої освіти – спеціаліст, спеціальність «Філософія», кваліфікація «Філософ, викладач філософських дисциплін», 1999 р.
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Ступінь вищої освіти – спеціаліст, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Юрист», 2006 р.
Кандидат філософських наук із 2018 року. Кандидатську дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 27.053.05 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» зі спеціальності «Соціальна філософія та філософія історії».

Професійна діяльність:
1993 - 1994рр. – вчитель біології 6-9 класів Москаленківської неповної середньої школи.
1996 - 1997рр. – викладач основ ринкової економіки ПТУ № 28 міста Київ.
1997 - 1998рр. – спеціаліст першої категорії управління справами Українського об’єднання із забезпечення нафтою і нафтопродуктами «Укрнафтопродукт».
1998 - 2002рр. – спеціаліст першої категорії управління справами Акціонерної холдингової компанії «Укрнафтопродукт».
2002 - 2003рр. – викладач юридичних дисциплін Богуславського педагогічного коледжу ім. І.С. Нечуя-Левицького.
2003 - 2004рр. – головний спеціаліст Богуславського районного управління юстиції.
2004 - 2005рр. – викладач юридичних дисциплін Богуславського гуманітарного коледжу ім. І.С. Нечуя-Левицького.
2006 - 2012рр. – викладач філософії та правознавства Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
2012 - 2015рр. – аспірант кафедри філософії ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
2016р. – дотепер – викладач суспільних дисциплін кафедри суспільно-гуманітарних наук КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».
2018 рік – захист кандидатської дисертації з теми «Проблема ненасилля у контексті модернізації сучасного українського суспільства».

Загальний стаж педагогічної роботи – 18 років, у даному навчальному закладі – 13 років.

Коло наукових інтересів: Соціальна філософія, філософія людини.

Педагогічне кредо: «Людьми не народжуються, а виховуються». ( Еразм Роттердамський).

Життєве кредо: «Коли не можу нічим любій Вітчизні прислужитися, в кожному разі з усієї сили намагатимуся нікому ні в чому не шкодити».
(Г.С. Сковорода)


gresko2ГРЕСЬКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук.

Освіта: Кваліфікація «Вчитель історії, суспільствознавства та правознавства». Закінчив Вінницький педагогічний інститут імені М,Островського, 1990 р.

Професійна діяльність:
1991 - 1996рр. – вчитель історії та суспільствознавства ЗОШ №32 м. Вінниці.
1997 - 1998рр. – заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ №14 м. Вінниці.
1999 - 2011рр. – директор ЗОШ №31 м. Вінниці.
2011 - 2014 рр. – методист ВГПК.
2014 - 2019рр. – керівник підрозділу з працевлаштування студентів та охорони праці Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Загальний стаж педагогічної роботи – 29 років, в даному навчальному закладі – 8 років.

Наукова робота. Автор понад 10 праць, серед них – навчально-методичні посібники «Атестація викладача в сучасних освітніх умовах», методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Основи економічної теорії», методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Основи філософських знань», «Термінологічний словник з економічної теорії», «Термінологічний словник з філософських знань», наукова стаття «Методи, форми і засоби викладання філософії у вищому навчальному закладі І- ІІ рівня акредитації» (надрукована у« Віснику науково-методичних досліджень» ВГПК, випуск 1, 2015 рік.
Наукова стаття «Церковний літопис Оратова», надрукована у «Віснику науково-методичних досліджень» ВГПК, випуск 3, 2018 рік.

Нагороди, почесні звання: Відзнака благословення за труди на благо церкви, Орден Червоної Зірки, медалі.

Коло наукових інтересів: Виховання заходами військово-патріотичних та національних ідей студентів коледжу.

Педагогічне кредо: «Собака гавкає, а караван йде» (Афганське прислів’я).


maz

МАЗУРКЕВИЧ ВІРА ВАСИЛІВНА

Викладач суспільно-гуманітарних наук.

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського, спеціальність «Історія», кваліфікація «Вчителя історії і суспільствознавства», 1986 рік.

Професійна діяльність. 1986 рік – дотепер – викладач суспільних дисциплін Вінницького педагогічного училища, згодом коледжу.
З 1993 року по 2018 р. – голова циклової комісії викладачів суспільно-економічних дисциплін.

Загальний стаж педагогічної роботи – 34 роки, у даному навчальному закладі – 33 роки.

Наукова робота. Укладач навчально-методичних посібників:
«Методичні рекомендації до семінарських занять і до самостійної роботи з політології», 2015 р.;
«Практичні заняття з історії України», 2018 р.;
«Засоби діагностики знань з економічної теорії», 2019 р.
Стаття «Складові успіху сучасного вчителя» // Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Випуск 4, 2013 р.

Коло наукових інтересів. Формування історичної компетентності, активної громадянської і соціальної позиції майбутніх фахівців в умовах коледжу.

Нагороди, почесні звання. Відмінник освіти України. Нагороджена знаком «А. С. Макаренка». Грамоти Міністерства освіти України. Нагрудний знак Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу «За заслуги» ІІ ступеня, 2011 р.

Грамоти: Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради, 2016 р.; Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, 2018 р.; Вінницька обласна організація профспілки працівників освіти і науки України, 2018 р.
Подяка Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Вінницької області, 2016 р. Подяка Жмеринської державної адміністрації Жмеринської районної ради, 2018 р.

Педагогічне кредо.
Щоб бути хорошим вчителем,
потрібно любити те, що викладаєш
і тих кому викладаєш.


samСАМОЄНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Викладач всесвітньої історії, етики, естетики.

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського, історичний факультет, спеціальність «Історія», кваліфікація «Вчителя історії і суспільствознавства», 1981 р.

Професійна діяльність. 15.08.1981 р. – дотепер – викладач історії і суспільствознавства Вінницького педагогічного училища, згодом КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Загальний стаж педагогічної роботи – 38 років.

Наукова робота. Автор навчальних програм з навчальних дисциплін «Етика», «Естетика», «Народознавство», «Методика викладання і навчання народознавства», «Історія української культури». Виступи на Всеукраїнських наукових конференціях (наявні збірки матеріалів наукових конференцій та програми роботи конференцій):
1. Виступ на Міжнародній науково-практичній конференції «Народна культура Поділля в контексті національного виховання», 2004 р.
2. Виступ на ХХV Всеукраїнській краєзнавчій конференції 11-12 жовтня 2013 р. «Вінниччина: минуле та сьогодення».
3. Виступ на ХХХ Всеукраїнській науковій історико-краєзнавчій конференції «Вінниччина: минуле та сьогодення», 27 вересня 2019 р.
Сертифікат учасника науково-практичного семінару «Методичний супровід професійної діяльності викладача суспільних дисциплін в умовах модернізаційних змін в освіті», 8 лютого 2018 р.

Коло наукових інтересів. Видатні особистості світової науки і культури, які уславили Поділля. У 2014 році випущено збірку матеріалів на цю тему (для студентів та викладачів педагогічного коледжу).

Організаційна діяльність. Була керівником гуртка з народознавства, готувала студентів до участі в конкурсах наукових студентських робіт з історії – 1985 р. – І місце.

Нагороди, почесні звання.

 1. Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, 29.08.2003 р.
 2. Почесна грамота Виконкому Староміської районної ради, 06.10.2006 р.
 3. Подяка Вінницької міської ради, 29.09.2011 р.
 4. Подяка адміністрації Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, 29.04.2014 р.
 5. Грамота адміністрації педагогічного коледжу, 2010 р.
 6. Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, 2015 р.
 7. Грамота Міністерства освіти і науки України, 2005, 2010 рр.
 8. Відмінник освіти України, 2004 р.

Педагогічне кредо. Як і улюблений мною педагог В. О. Сухомлинський, я «Серце віддаю дітям».


yat

ЯЦИШИНА ГАЛИНА ЯКИМІВНА

Викладач суспільних дисциплін

Досвідчений викладач з 50-річним педагогічним стажем.

Освіта: закінчила Чернівецький державний університет за спеціальністю «Історик, викладач історії та суспільствознавства» (1975 р.).

Професійна діяльність. Досвідчений викладач з 50-річним педагогічним стажем.

Коло наукових інтересів. Використання інтерактивних технологій на заняттях з правознавства.

Нагороди, почесні звання. Відмінник освіти України, нагороджена знаком «Антон Макаренко».

Педагогічне кредо. «У всьому починати з себе, бути взірцем та любити вихованців».

 

 

 

 


osad2

ОСАДЧУК АЛЛА СТАНІСЛАВІВНА

Викладач суспільно-гуманітарних наук

Освіта: Вінницьке педагогічне училище (1992 р), кваліфікація «вчитель початкових класів, організатор роботи з учнівськими об’єднаннями»;
Київський університет ринкових відносин (2011 р.), спеціальність «Правознавство», кваліфікація «юрист».

Професійна діяльність. 1987р. - дотепер – працює в коледжі.
З 2017 року – викладач юридичних дисциплін.

Педагогічне кредо. «Щоб виховати хорошу людину, потрібно бути людяним, мудрим та впевненим у собі».

 

 

 

 


plot2

ПЛОТИЦЬКА ЮЛІЯ ПЕТРІВНА

Магістр права, викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук

Освіта: Національний університет «Одеська юридична академія».
Ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Магістр права». Диплом виданий 17 червня 2015 року.

Професійна діяльність. З 2015 року працюю викладачем правових дисциплін.
Окрім викладацької діяльності, обіймаю посаду юрисконсульта коледжу.
Загальний стаж педагогічної роботи – 3 роки.

Педагогічне кредо. «Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить».

 

 

 

 


roРОКІЦЬКА ІННА АНАТОЛІЇВНА

Викладач історії та правознавства, магістр педагогічної освіти.
Викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Ступінь вищої освіти – спеціаліст, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація – «Вчитель історії і правознавства», 2008 р.
Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти». Ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Педагогіка вищої школи», кваліфікація «Викладач університетів та вищих навчальних закладів», 2011 р.

Загальний стаж педагогічної діяльності – 10 років, у Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» – 10 років.

Наукова робота Автор навчально-методичних посібників: «Самостійна робота в ході вивчення тем правознавства, «Виховання громадянськості студентів педагогічного коледжу у процесі навчання суспільних дисциплін», «Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з історії України», «Практичні заняття з основ правознавства», «Методичні рекомендації до самостійної роботи з історії України», «Практичні заняття з предмета «Мистецтво», «Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Мистецтво», «Використання краєзнавчого матеріалу на занятті з історії України».

Коло наукових інтересів. Актуальні проблеми історичної, краєзнавчої та правової освіти; дослідження громадянської освіти та мистецтва, патріотичного, морального виховання; формування професійної компетентності майбутнього вчителя у процесі навчання суспільних дисциплін, використання особистісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу; пошукова діяльність при підготовці проектів у процесі навчання суспільних дисциплін.

Педагогічне кредо: «Те, для чого відкрите серце, не може скласти таємниці для розуму». 


rub2РУБАН ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук.

Освіта: Гуманітарна Академія Збройних Сил (м. Москва).
Ступінь вищої освіти – спеціаліст, спеціальність «Військово-педагогічна», кваліфікація «соціальний працівник, педагог»,1993 р.

Професійна діяльність. 1980-2008 р.р. – військова служба у Збройних Силах України та колишнього СРСР.
2002 -2004 р.р. – викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна».
2010 -2012 р.р. – директор школи політичного лідерства соціально-економічного інституту відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна»; керівник підрозділу дистанційного навчання ВМУРоЛ «Україна».
2012-2016р.р. – виконавчий директор Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування.

Коло наукових інтересів. Актуальні проблеми формування у студентів коледжу компетентностей, що включають знання суспільно-політичних процесів, їх критичне осмислення, вивчення таких понять, як демократія, права людини, верховенство права, толерантність тощо.
Як наслідок – глибоке усвідомлення студентами – громадянами України таких демократичних цінностей, як свобода, рівність, відповідальність і соціальна згуртованість; розуміння в майбутньому своєї ролі у школі, територіальній громаді та усвідомлення активної участі в їхньому житті та діяльності, і не тільки.

Організаційна діяльність. Під час роботи у Вінницькій обласній Асоціації органів місцевого самоврядування за підтримки Корпусу миру США в Україні реалізував два грантові проекти:
- проект «Вінниччина волонтерська» – волонтерський збір 50 учнів 10-х класів Вінницької області з навчання написання проектів для сільських територіальних громад (серпень 2013 р.; кошторис – 40 тис.грн.);
- проект «Молодь - проти СНІДУ» – футбольний турнір десяти юнацьких футбольних команд Вінницької області (червень 2013 р.; кошторис – 80 тис.грн.);
- організував та провів Конкурс Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування «Вінниччина – регіон успішних людей» у 14-ти номінаціях працівників органів місцевого самоврядування області (березень-серпень 2015 р);
- 2012р.- 2016 р. – засновник та головний редактор часопису Асоціації - бюлетеня «Вісник Вінницького самоврядування». За цей період було видано та направлено сільським, селищним, міським та районним радам 14 номерів цього часопису з загальним накладом 14 тис. примірників.

Нагороди, почесні звання.
- відзнака Міністра Оборони України «ЗНАК ПОШАНИ» – за вагомий внесок у розвиток культурно-освітньої роботи у Повітряних Силах Збройних Сил України і з нагоди Дня працівника культури України; наказ Міністра оборони України від 16.03.2007р. №279.
- відзнака Міністра Оборони України «Ветеран військової служби», наказ Міністра оборони України від 17.02.2006 р. №55.
- Грамоти та подяки від Голови обласної державної адміністрації, Голови обласної Ради, Вінницького міського Голови, Міністра Оборони України, Командувачів Військово-Повітряних Сил та Повітряних Сил Збройних Сил України.

Громадська діяльність.
- Голова Ради офіцерських зборів Командування Повітряних Сил Збройних Сил України ( 2005 р.-2008 р.);
- депутат Вінницької міської ради (2006р.-2010 р.).
- депутат Вінницької обласної Ради (2010р.-2015 р).

Педагогічне кредо: «Мудрий не все каже, що знає, а дурень – не все знає, що каже».


stas

СТАСЕНКО АННА МИХАЙЛІВНА

Магістр педагогічної освіти, викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук.

Освіта: Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобула кваліфікацію «Викладач історії, вчитель правознавства», 2009 р.
Випускниця Школи кадрового резерву, 2009 р.

Професійна діяльність. 2009 рік – дотепер працює в Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».
Загальний стаж педагогічної роботи – 5 років.

Наукова робота. Статті: «Вінниця та її околиці над Бугом: історія заселення – часи долітописні» // Річка Рось в історії Східного Поділля та України. Матеріали конференції. – Вінниця: видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2015. – С. 103-108.
«Створення та роль Генерального Секретаріату Української Центральної Ради у державотворенні України в 1917 р.» // Українська революція: погляд через сто років. Матеріали конференції. – Вінниця – Черкаси: видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2017. – С. 12-17.
«Діяльність волосних правлінь Подільської губернії мовою документів господарсько-фінансового характеру» // Збірник матеріалів V науково-практичної конференції: Моя Україна: історія та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Зб. наук. пр. Випуск №3. Вінниця, 2019. – С. 133-138.

Коло наукових інтересів. Історія Поділля.
Формування краєзнавчої компетентності, активної громадянської позиції майбутніх фахівців в умовах коледжу.

Педагогічне кредо: «Лише знаючи минуле і сучасне свого народу, можна дбати про його майбутнє».


Контакти

Зв'язатись з нами


vgpk@ua.fm

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13

Оплата за навчання та проживання

ОПЛАТИТИ