21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13

Педагогічний факультет

Загальні відомості

Педагогічний факультет Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», який очолює кандидат педагогічний наук Майданик Олена Василівна, створений наказом директора коледжу від 05 червня 2019 року, об’єднує два великих структурних підрозділи: шкільне відділення та відділення фізичного виховання.

Історія шкільного відділення починається з 5 жовтня 1931 року, коли розпочав свою діяльність Немирівський педагогічний технікум.

Перший набір складався з 6 груп по 40 осіб в кожній, разом – 240 учнів. Технікум мав готувати вчителів 1-4 класів зі строком навчання 3 роки. Спочатку прийом учнів проводився лише на базі семирічки, однак уже у 1933 році розпочався прийом і на базі середньої школи, щоб готувати вчителів – мовознавців та математики для роботи в 5-7 класах. І цього на той час було замало. При технікумі відкриваються 5-місячні курси, щоб готувати вчителів на базі 7-річної освіти, і заочний відділ для підготовки дошкільних працівників. Стипендія становила 50 крб.

За соціальним складом 60% учнів – це діти селян, 35% – діти робітників і 5% – інших прошарків населення.

В серпні 1979 року розпочинається новий етап в історії розвитку Вінницького педагогічного училища і шкільного відділення зокрема (відбулася реорганізація: Немирівське педучилище переведено до Вінниці).

Відділення фізичного виховання створено у 1998 році.

За цей період було підготовлено понад 800 вчителів фізичного виховання. Серед них – 35 майстрів спорту України, 48 кандидатів у майстри спорту України.

Студенти відділення підвищують свою спортивну майстерність у спортивних секціях з боксу, боротьби, настільного тенісу, волейболу, футболу, легкої атлетики, атлетичної гімнастики.

Наші студенти беруть активну участь у спартакіадах та змаганнях  різного рівня, займають призові місця.

Сьогодні на факультеті навчається біля 500 студентів, об’єднаних у 22 академічних групи. Навчання здійснюється за освітнім ступенем «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Пріоритетними напрямками роботи виз начено:

 1. Освітня та методична діяльність.
 2. Наукова та інноваційна діяльність.
 3. Спортивна діяльність.
 4. Зміцнення та розширення матеріально-технічної бази факультету.
 5. Створення та функціонування єдиного інформаційного середовища.
 6. Налагодження та розширення горизонтів міжнародного та міжвузівського співробітництва з провідними освітніми та науковими установами.
 7. Зміцнення позитивного іміджу факультету та його провідних позицій у підготовці висококваліфікованих фахівців.

Факультет здійснює підготовку спеціалістів за двома напрямками:

013 «Початкова освіта»
На базі 9 класів
Освітньо-кваліфікаційний рівень – «Молодший спеціаліст».
Кваліфікація – «Вчитель початкових класів».
Додаткові кваліфікації:
* організатор позакласної виховної роботи в школі;
* фахівець з соціально-правового захисту.
Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

На базі 11 класів
Освітньо-кваліфікаційний рівень – «Молодший спеціаліст».
Кваліфікація – «Вчитель початкових класів».
Додаткові кваліфікації:
* організатор позакласної виховної роботи в школі;
* фахівець з соціально-правового захисту
Термін навчання – 2 роки 10 місяців.

На основі ОКР «Молодший спеціаліст»
Ступінь освіти – «Бакалавр»
Кваліфікація – «Вчитель початкової школи».
Термін навчання – 1 рік 10 місяців.

014 «Середня освіта (фізична культура)»
На базі 9 класів
Освітньо-кваліфікаційний рівень – «Молодший спеціаліст».
Кваліфікація – «Вчитель фізичної культури».
Додаткова кваліфікація – організатор спортивних секцій та клубів.
Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

На базі 11 класів
Освітньо-кваліфікаційний рівень – «Молодший спеціаліст».
Кваліфікація – «Вчитель фізичної культури».
Додаткові кваліфікація – організатор спортивних секцій та клубів.
Термін навчання – 2 роки 10 місяців.

На основі ОКР «Молодший спеціаліст»
Ступінь освіти – «Бакалавр»
Кваліфікація – «Вчитель фізичної культури»
Термін навчання – 1 рік 10 місяців.

Деканат факультету

maydannyk

МАЙДАНИК ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
Декан педагогічного факультету

Обіймає посаду декана педагогічного факультету з 01 вересня 2019 року.

Кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України.

Відзнаки та нагороди:
– знак «Відмінник освіти України», 2011 рік;
– нагрудний знак ЦК Профспілки працівників освіти і науки «Заслужений працівник Профспілки працівників освіти і науки України», 2019 рік.

Освіта:
– 1994 рік – Львівський державний університет імені І. Франка за спеціальністю «Історик, викладач історії».
– 2017 рік – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічному коледжі» та отримала вчене звання кандидата педагогічних наук.

Основні напрями роботи декана факультету:

 • створення освітнього середовища, в якому б викладачі та студенти мали змогу реалізувати себе як суб’єкти свого життя, діяльності й спілкування;
 • розвиток особистісного творчого потенціалу викладачів з метою підвищення якості та результативності освітнього процесу;
 • соціалізація студентської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти.

Актуальним у роботі педагогічного факультету є забезпечення нормативності з виконань законодавства в освітній галузі; - удосконалення системи управління викладацьким та студентським колективом; підвищення рівня науково-методичного забезпечення освітнього процесу; впровадження інноваційних навчально-виховних технологій у практичну діяльність; навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення профільного навчання, досягнення його практичної спрямованості та результативності; формування сприятливого для студентів мікроклімату, морального й фізичного здоров’я;  систематичне впровадження педагогіки толерантності, формування гуманних стосунків між викладачами, студентами та батьками; забезпечення та впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес тощо.

Життєве кредо:
Людина лише там чогось домагається,
де вона сама вірить у свої сили.


lucynkevych

Луцинкевич Людмила Анатоліївна
Заступник декана педагогічного факультету з 2019 року.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Освіта: Державний педагогічний інститут ім. М. Островського. Спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання». Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти». Спеціальність «Педагогіка вищої освіти».

Досвід професійної діяльності: З 1986 року працює в коледжі викладачем педагогічних дисциплін.

Основні напрями роботи:

 • створення освітнього середовища, в якому б викладачі та студенти мали  змогу реалізувати себе як суб’єкти свого життя, діяльності й спілкування;
 • розвиток особистісного творчого потенціалу викладачів з метою підвищення якості та результативності освітнього процесу;
 • соціалізація студентської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти;
 • викладання педагогічних дисциплін на засадах компетентнісного підходу з використанням сучасних освітніх технологій;
 • практична підготовка майбутніх вчителів з основ науково-педагогічних досліджень.

Відзнаки та нагороди: знак «Відмінник освіти України», «Антон Макаренко».

Професійне кредо: «Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися, хоча б зовні він і здавався бездіяльним». (Григорій Сковорода)

Життєве кредо: «Вірте в себе! Вірте в свої здібності! Без скромної, але розумної впевненості у своїх силах, ви не зможете бути успішним чи щасливим». (Норман Вінсент Піл)  


tsaryk 1

ЦАРИК АНДРІЙ ПИЛИПОВИЧ
Заступник декана педагогічного факультету з 2019 року

Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, факультет фізичної культури та здоров’я людини. Магістр фізичного виховання 2012 р.

Досвід професійної діяльності: З 2012 року працює викладачем фізичної культури, історії фізичної культури, вступу до спеціальності та методики викладання гімнастики у Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». Є керівником гуртка з легкої атлетики.

Основні напрями роботи:

 • виховання майбутніх спеціалістів духовними, високоосвіченими, компетентними, авторитетними людьми, носіями високої загальної культури (світоглядної, моральної, політичної, професійної, правової, інтелектуальної, психологічної, емоційної, естетичної, фізичної та екологічної тощо);
 • структурування інформації в процесі її повідомлення студентам; організацію різних видів діяльності студентів таким чином, щоб результати відповідали цілям системи; організацію власної діяльності і поведінки в процесі безпосередньої взаємодії зі студентами.
 • формування стійкої мотивації до вивчення предметів, вміння активізувати пізнавальну діяльність студентів, підбирати цікавий матеріал, широко застосовувати новітні технології, вдосконалювати свій професійний рівень та педагогічну майстерність, на високому рівні володіти сучасними освітніми та інноваційними технологіями, методичними прийомами.

Методичні надбання: «Планування навчальної роботи та організація занять з фізичного виховання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації» (2014 р.).
Є учасником обласного методичного об'єднання викладачів фізичного виховання ВНЗ І-ІІ р. а. («Інновації у системі фізичного виховання сучасної молоді»_2014 р. смт. Чернятин).

Значну увагу приділяє роботі з обдарованими студентами. Підтвердженням цього є зайняті призові місця в м. Вінниця серед студентів ВНЗ І-II р. а.: І місце з легкоатлетичної естафети: І місце з легкоатлетичного кросу; І місце з легкої атлетики.

Відзнаки та нагороди:  Грамоти Вінницького обласного відділення комітету з фізичного виховання і спорту.

Педагогічне кредо: «Педагогу повинні бути притаманні якості близькі до материнських. Як мати віддає своїм дітям все найкраще, так і педагог вкладає свою душу в учнів. У цьому внутрішній зміст професії».

Життєве кредо: «Життя – це постійний рух, нові цікаві знайомства і взаємодопомога». 

Структура факультету

Освітній процес на Педагогічному факультеті забезпечують:

kaf shkilnoji pedagogiki psikhologiji ta okremikh metodik

kafedra teoriyi i metodyky fiz vykhov

kaf informatiky

 • Циклова комісія викладачів фізичної культури та спортивних дисциплін  – голова циклової комісії – Леляк Л.М.

tcyklova kom teoriyi i metodyky fiz vykhov

Наставники груп

babiyБабій Алла Павлівна

«Учитель – це скрипаль дитячих сердець,
як поведе смичком – таку мелодію й почує»
В. Сухомлинський

Викладач української мови і літератури вищої категорії, старший викладач.

Для того, щоб навчати інших, треба навчатися самому; щоб виховувати інших, треба починати з себе; щоб розвивати інших, самому потрібно постійно розвиватись Навчати з любов’ю, з душею, з терпінням. Докласти зусилля, додати уміння.

Педагогічне кредо: Неможливо виростити повноцінну людину без виховання в ній почуття прекрасного
Р. Тагор

Життєве кредо: Любити життя і цінувати кожну його хвилину, нести радість, у книгах шукати істину, у людях мудрість.
Кожен твій вчинок відображається на інших людях, не забувай, що поруч із тобою людина
В.О. Сухомлинський

 

  

 


bystrytsky

БИСТРИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ

Магістр освіти, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Обов’язки куратора виконую з 2003 року.

Освіта: вища, закінчив факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (1999 р.)

Основний напрямок роботи куратора – активне сприяння формуванню й організації діяльності колективу групи, спрямованої на створення найбільш оптимальних умов для становлення й самовизначення особистості.

Життєве кредо: «Де є бажання, знайдеться й шлях».

 

 

 

 

 


gaГальянова Олена Анатоліївна

Освіта: вища.

Стаж безпосередньої педагогічної роботи: 26 років;

Стаж роботи у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі: 10 років.

Посада – викладач психолого-педагогічних дисциплін та окремих методик; куратор студентів 34-Ш групи (напрям підготовки 6.010102 «Педагогічна освіта», освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр) з 2011 р.

Результати атестації спеціаліст вищої категорії, старший викладач, 2016 р.

Напрямки роботи куратора:  «Удосконалення форм, методів та технологій навчання з метою розвитку професійної майстерності педагога під час вивчення педагогіки, вступу до спеціальності та образотворчого мистецтва з методикою навчання».

Роль куратора у формуванні особистості студента та організації діяльності студентської груп в умовах коледжу /з досвіду роботи куратора 34-Ш(б) групи Гальянової О.А./


Педагогічне кредо: «Основним прагненням душі є прагнення її  до діяльності».
К. Д. Ушинський


go

ГОЛОВСЬКА ІРИНА ВАСИЛІВНА

Викладач педагогіки та англійської мови.

Кандидат педагогічних наук.

Обов’язки куратора виконує з 2015 року.

Освіта: вища (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського 1999р., 2005р.).

Основний напрямок роботи куратора: залучення студентів до соціально-активного життя, формування почуття відповідальності, виховання моральної та всебічно розвиненої особистості.


Педагогічне кредо: «Вчитель, будь сонцем, що випромінює людське тепло, і будь благодатним ґрунтом для розвитку людських почуттів; сій знання не лише в пам’яті і свідомості своїх дітей, а передусім у їхніх думках, серцях».

 

 

 

 


gr

ГРИНЬКОВА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

Викладач вищої категорії, викладач-методист.
 
Обов’язки куратора виконую з 1984 року
 
Освіта:
1984 рік – Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького за спеціальністю «Викладач-дослідник з педагогіки і психології».
 
Основний напрямок роботи куратора:
 • формування колективу;
 • розвиток професійних умінь і навичок.


Педагогічне кредо:

Не існує поняття «не можу», існує поняття «не хочу».

 


zav

КУЗЬМИНСЬКА ДІНА МИКОЛАЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Стаж безпосередньої педагогічної роботи: 12 років.

Освіта: вища, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2007 р.

Посада: викладач педагогічних дисциплін, куратор студентів 32-Ш групи (спеціальності 013 «Педагогічна освіта», освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст) з 2012 р. Куратор 22-Ф групи з 2018 року.

Напрямки роботи куратора:

 • «Удосконалення форм, методів та технологій викладання, формування творчих здібностей педагога під час вивчення педагогіки, методики виховної роботи, теорії та методики виховання».
 • Створення оптимального мікроклімату академічної групи, де кожен студент відчуває себе частиною команди.

Педагогічне кредо: «Дитина за своєю природою – допитливий дослідник, який відкриває світ. Тож нехай перед нею відкривається дивовижний світ у живих барвах, яскравих та трепетних звуках, у казці та грі, у власній творчості, у красі, яка надихає її серце, у прагненні робити добро людям». В.О. Сухомлинський


mazМазуркевич Віра Василівна

Викладач вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України, нагороджена знаком «Антон Макаренко».
 
Обов’язки куратора виконую з 1986 року
 
Освіта:
 
1986 рік – Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського за спеціальністю «Вчитель історії та суспільствознавства».
 
Основний напрямок роботи куратора:

Виховати справжнього патріота і громадянина України.

Педагогічне кредо:

Щоб бути хорошим вчителем,
потрібно любити те, що викладаєш
і тих кому викладаєш.

mart

МАРТИНЮК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

Кандидат у майстри спорту з боксу.

Обов’язки куратора виконую з 2005 року.

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського (2002 р.).

Основні напрямки роботи куратора:

 • виховання високоосвіченого патріотичного студента;
 • надання студентам навичок самовиховання, самоконтролю, самоосвіти, підвищення успішності в групі;
 • надання допомоги у підготовці до проведення загальноколеджних, загальноміських заходів тощо.

Педагогічне кредо: «У всьому починати з себе, бути взірцем та любити вихованців».

 

 

 

 


meln

МЕЛЬНИК ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ

Викладач II категорії, тренер диплому «С» федерації футболу України.

Обов’язки куратора виконую з 2015 року.

Освіта: вища, закінчив у 2013 році Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Спорт» та здобув кваліфікацію магістр олімпійського і професійного спорту. Викладача фізичного виховання.

Основний напрямок роботи куратора – позакласна виховна робота зі студентами, удосконалення практичних і теоретичних навиків та знань у обраній спеціалізації.

Педагогічне кредо: «Учитель не той хто вчить, а той у кого вчаться».

 

 

 

 


lyt

Мельничук Анастасія Владиславівна

Кваліфікаційна категорія: Спеціаліст.

Стаж роботи: 2 роки. Обов’язки куратора виконує з 2019 року.

Освіта:

 • молодший спеціаліст, закінчила Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж (2016 р.), здобула кваліфікацію «Вчитель фізичної культури», додаткова кваліфікація «Організатор спортивних секцій і клубів».
 • бакалавр, закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського(2018 р.), здобула кваліфікацію «Бакалавр середньої освіти (Фізична культура)», професійна кваліфікація вчитель фізичної культури.
 • бакалавр, закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського(2018 р.), здобула кваліфікацію «Бакалавр практичної психології», професійна кваліфікація практичний психолог.

магістр, закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського(2019р.), здобула кваліфікацію «Магістр середньої освіти (Фізична культура)», професійна кваліфікація викладач фізичного виховання; тренер з обраного виду спорту.

Досвіт професійної діяльності: З вересня 2019 року – викладач циклової комісії фізичного виховання та спортивних дисциплін Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». Забезпечує викладання фізичної культури.

Основний напрямок роботи куратора:

 • згуртування колективу;
 • виховання моральних якостей майбутніх вчителів;
 • вивчення особистості студента.

Педагогічне кредо: «Добре виконане завжди краще, ніж добре сказане». Б. Франклін

Життєве кредо: «У людині має бути все прекрасним: і обличчя, і одяг, і душа, і думки». А. П. Чехов


omОмелянчик Тетяна Григорівна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Відзнаки й нагороди. Почесна грамота Управління народної освіти Вінницького облвиконкому (1991 р.), Подяка адміністрації училища Вінницького державного педагогічного інституту (1997 р.), Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради (2001 р.), Почесна грамота Міністерства освіти України (2001 р.), Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації (2002 р.), Почесна грамота адміністрації та профспілкового комітету училища Вінницького державного педагогічного інституту (2004 р.), Почесна грамота Міністерства освіти та науки України (2006 р.), Подяка адміністрації та художнього керівництва Вінницького академічного українськогоо музично-драматичного театру ім. М. Садовського (2011 р.), Подяка адміністрації Вінницького літературно-меморіального музею М. М. Коцюбинського (2011 р.), Подяка адміністрації Вінницької обласної бібліотеки ім. І. Тімірязєва (2011 р.), Подяка Вінницької міської ради та її виконавчого комітету (2011 р.), грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2013 р.),

Обов’язки куратора виконую з 1986 р.

Освіта: закінчила Корсунь-Шевченківське педагогічне училище (1977 р.), здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів;  російське відділення філологічного факультету Вінницького державного педагогічного інституту, отримавши кваліфікацію «вчитель російської мови і літератури» (1986 р.); українське відділення філологічного факультету Вінницького державного педагогічного інституту, отримавши кваліфікацію «вчитель української мови та літератури» (1994 р.); Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету, здобувши кваліфікацію «вихователь дітей дошкільного віку, організатора дошкільного виховання, соціального педагога в закладах освіти, викладача психолого-педагогічних і методичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, правознавця в галузі освіти». (2006 р.).

Основні напрямки роботи куратора:
1. Участь у заходах різного рівня, що сприяють морально-етичному вихованню студентів;
2. Профорієнтаційна робота;
3. Краєзнавчі подорожі та екскурсії;
4. Розширення кругозору студентів засобами літератури та мистецтва.

Педагогічне кредо: не нашкодити!


osad

ОСАДЧА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

Спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «викладач-методист».

Обов’язки куратора виконую з 2012 року.

Освіта: Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Вчитель фізичної культури»

Основний напрямок роботи куратора – виховання патріотизму, поваги до законів України, усвідомлення морально-правових норм та загальнолюдських цінностей суспільства. Залучення студентів до вивчення і примноження багатих традицій національної світової інтелігенції, найкращих зразків української та світової науки та культури.

Педагогічне кредо:

«Я не намагаюсь танцювати краще інших.
Я намагаюсь танцювати краще себе самої»
М. Баришніков

 

 

 


rom

Осадчук Алла Станіславівна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст. Виконувати обов’язки куратора розпочала з 2017 року.

Освіта: закінчила Вінницьке педагогічне училище (1992 р) здобувши кваліфікацію вчитель початкових класів, організатор роботи з учнівськими об’єднаннями та Київський університет ринкових відносин (2011 р.) спеціальність «Правознавство» та здобула кваліфікацію юрист.

Досвід професійної діяльності: З 1987 року працює в коледжі. З 2017 викладачем суспільних дисциплін.

Основні напрямки роботи куратора: Виховання моральних якостей майбутніх вчителів, виховання громадянина, патріота українського народу, держави, виховання любові до Батьківщини, поваги до української культури, мови, національних символів, національних традицій, історії та законів, поваги до культури, мови інших національностей.

Педагогічне кредо: Щоб виховати хорошу людину, потрібно бути людяним, мудрим та впевненим у собі.

  

 


pav

Плотицька Юлія Петрівна

Стаж роботи: 3 роки.

Освіта: Національний університет «Одеська юридична академія», магістр.

Куратор: 11-Ш групи.

Педагогічне кредо: "Не кажи світові про те, що ти хочеш зробити - покажи як ти робиш", «Постійний пошук самовдосконалення, адже навчаючи інших, я навчаюся сама».

 

 

 

 

 


Svynarchuk

Свинарчук Валентин Миколайович

Кваліфікаційна категорія та наукове звання: Старший викладач, спеціаліст вищої категорії.
Обов'язки куратора виконує з 2019 року.

Освіта: факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, 2018 року.

Основний напрям роботи куратора:

 • спрямовувати діяльність на формування в групі згуртованості студентського колективу на основі персональної відповідальності кожного за свої власні дії.

Педагогічне кредо: «Щоб вести дітей за собою, необхідно самому рухатись не зупиняючись».

 

 

 

 


sv

СКРИПНИК НАДІЯ ІВАНІВНА

Кваліфікаційна категорія та наукове звання: спеціаліст вищої категорії, кандидат філологічних наук.

Освіта: закінчила філологічний факультет інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2004 р) (спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література»; кваліфікація: «Вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та українознавства»).
Захистила у «Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника» кандидатську дисертацію «Вербалізація концептів народної моралі в українському фольклорі» зі спеціальності – українська мова (2014 р.).

Основні напрямки роботи кураторів:

 • Організація роботи куратора із виховання у студентів культурних навичок, засвоєння ними загальнолюдських, національних, громадянських, родинних, особистісних цінностей.
 • Залучення студентів групи до участі у наукових, культурних, спортивних та громадських заходах коледжу.
 • Формування у студентській групі працездатності та відповідального ставлення до навчально-виховного процесу.
 • Здійснення постійної психолого-педагогічної діагностики рівня інтелектуального розвитку та моральної вихованості студентів.
 • Організація туристично-екскурсійної роботи в групі.

Виконувати обов’язки куратора розпочала з 2016 року.

Відзнаки та нагороди:  
– Почесна грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2017 р.)
– Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2017 р.)
– Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2018 р.)

Життєве кредо: «Важливо не те, як багато ми даємо, а як багато любові ми в це вкладаємо».

Педагогічне кредо: «Працюй так, щоб біля тебе було комфортно і затишно».

Творче кредо: «Студент – не чаша, яку необхідно наповнювати, а факел, який необхідно запалити» (Давньогрецький вислів). 


stasenkoСтасенко Анна Михайлівна

Спеціаліст другої категорії.

Освіта:

2009 рік – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобула кваліфікацію викладача історії, вчителя правознавства.

Педагогічне кредо:
Безумовне позитивне ставлення до дитини, опора на позитивне в ній..

Життєве кредо:

Не знецінювать коштовне,
Не загубитись у юрбі,
Не проміняти неповторне
На сто ерзаців у собі.

 

 


sl

Стецюк Ірина Володимирівна

Кваліфікаційна категорія та наукове звання:магістр освіти, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Освіта: вища, закінчила ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПНУ 2011 р.

Обов’язки куратора виконує: З 2018 року.

Основний напрямок роботи куратора: формування творчої особистості студента здатного критично мислити.

Життєве кредо: «Кожна людина має право на щастя».

 

 

 

 

 

 


tom

ТОМЧУК СВІТЛАНА ДМИТРІВНА

Викладач-методист, магістр.
 
За роки  роботи нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, знаком "Відмінник освіти України".
 
Томчук С. Д. працює в коледжі з 1981 року на посаді викладача математики, основ початкового курсу математики та методики навчання математики.
 
Пріоритетами в своїй роботі ставить завдання формування творчої особистості майбутнього спеціаліста.
 
Головною метою виховання студентської молоді   вважає  формування свідомого громадянина-патріота Української держави, представника української педагогічної еліти, який має бути висококваліфікованим, конкурентоспроможним, ініціативним спеціалістом зі стійкими моральними і правовими засадами.
 
У роботі зі студентською молоддю значна увага приділяється здоров’ю студентів і тому однією з проблем, над якою працює – формування здорового способу життя як основи виховання соціально-активного громадянина.
 
Прагне, щоб дозвілля  студентів було змістовне, було сферою самореалізації, розкриття творчого потенціалу особистості,
  

turlukТУРЛЮК ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат у майстри спорту з легкої атлетики

Обов’язки куратора виконую з 2015 року.

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститут фізичного виховання та спорту, 2014 р.

Основний напрямок роботи куратора: Підвищення показників успішності студентів шляхом формування самостійності та активності.

Педагогічне кредо:

Ви не помилитесь, якщо вчините правильно (Марк Твен)

 

 

 

 


homХОМІЦЬКА  ГАЛИНА  ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна  категорія та педагогічне  звання:   спеціаліст  вищої  категорії,  викладач-методист.

Освіта:   закінчила  Немирівське  педагогічне  училище (1979 р.),  здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів,  філологічний  факультет Вінницького  державного педагогічного інституту, отримавши кваліфікацію  вчителя української мови і літератури (1991 р.).

Основні напрямки роботи куратора:

 • Виховання  моральних якостей майбутніх  вчителів;
 • Організація  екскурсійно-туристичної роботи в групі;
 • Забезпечення  патріотичного виховання підростаючого покоління.
        

Виконувати обов’язки куратора розпочала з 1991 року.

Відзнаки  й  нагороди.

Знак «Відмінник освіти України» ( липень  2001 року);
Знак «Антон Макаренко» ( листопад 2011 року);
Знак «За заслуги» ІІІ ступеня (квітень 2014 року);
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України ( 2006 р.)
Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної   державної  адміністрації ( жовтень 2013 року).

Педагогічне  кредо:  Успішний учитель – це той, учні якого досягли в житті значно більше, ніж він сам.

Життєве  кредо:

Помиляється – кожен,

Визнає помилки – мудрий,

Просить пробачення – сильний,

Відновлює стосунки – люблячий.


Новини

Факультет дошкільної освіти та музичного мистецтва

Загальні відомості

logo doshkiln osvita


Комунальний заклад вищої освіти
«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ТА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Факультет дошкільної освіти та музичного мистецтва, створений у 2018 році, здійснює підготовку висококваліфікованих кадрів для національної системи України за двома напрямами:

 • Галузь знань 01 «Освіта», 012 «Дошкільна освіта» - освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст», кваліфікація «Вихователь дітей раннього і дошкільного віку», додаткова кваліфікація «Вихователь логопедичних груп/асистент педагога з інклюзивної освіти»; освітній ступінь «бакалавр», кваліфікація «Вихователь закладу дошкільної освіти, вихователь-методист».
 • Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», 014 «Музичне мистецтво» - освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст», кваліфікація «Вчитель музики загальноосвітньої школи, музичний керівник закладу дошкільної освіти», освітній ступінь бакалавр «Вчитель музики загальноосвітньої школи, музичний керівник закладу дошкільного виховання, організатор дозвіллєвої діяльності».

Факультет працює у складі трьох кафедр: кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти (завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук Кобзаренко Л.А.); кафедри теорії та методики музичного виховання (завідувач кафедри – кандидат мистецтвознавства Іскра С.І.); кафедри суспільно-гуманітарних наук (завідувач кафедри – кандидат історичних наук, доцент Лисий А.К.).

Науково-педагогічні та педагогічні працівники факультету в провадженні освітніх стандартів враховують сучасні вимоги до формування особистості вихователя, відображені в нормативно-правових документах, покликані ознаками глобалізації, інтеграції, інтенсивної інформатизації соціуму; розвивають у здобувачів освіти здатність до вияву критичного мислення та здійснення інноваційної діяльності; докладають зусиль, щоб прищепити тим, хто здобуває освіту, прагнення до постійного самовдосконалення, індивідуального стилю, високого рівня педагогічної майстерності, що уможливлюється великою увагою до практичного аспекту в підготовці майбутніх вихователів. З огляду на це, усі заходи позначені осучасненими підходами.

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ

slobod t s

 

Декан факультету


Слободинська Тамара Степанівна,
доктор філологічних наук, професор

 

 

 

 

 


fedchyshyna t l

 

Заступник декана з навчальної роботи:


Федчишина Тетяна Леонідівна

 

 

 

 

 

 


bahchevan n a

 

Заступник декана з виховної роботи


Бахчеван Наталія Анатоліївна

 

 

 

 

 

 


doshkiln1

Здобувачі вищої освіти факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва – це ерудована, творча, з перспективними високоінтелектуальними ідеями, великим потенціалом до професійного зростання молодь, здатна до самореалізації та самовдосконалення в сучасному європейському освітньому просторі.

Під час навчання на факультеті дошкільної освіти та музичного мистецтва студенти мають змогу займатися науково-дослідною роботою. А це виконання дипломних досліджень, участь у діяльності проблемних груп та гуртків, апробація результатів досліджень на семінарах, конференціях різного рівня, підготовка публікацій, участь у наукових конкурсах й олімпіадах тощо.

Наукова робота викладачів факультету:

 • Розробка найбільш актуальних наукових проблем у галузі дошкільної освіти й музичного мистецтва.
 • Набуття викладачами кафедр практичного досвіду під час підвищення кваліфікації та його впровадження у власну діяльність.
 • Посилення теоретичної та практичної вагомості наукових доробків, підготовлених викладацьким складом, та створення наукового продукту інноваційного характеру як результату стажування.
 • Розвиток наукової ініціативи науковців із залученням студентів до підтримки співпраці з аналогічними закладами освіти Вінницької області та України в цілому.
 • Залучення здобувачів освіти факультету до наукової діяльності шляхом розробки та підвищення якості студентських наукових досліджень.
 • Систематична організація та підвищення змістового наповнення науково-практичних конференцій, круглих столів, симпозіумів з метою генерування та впровадження нових ідей, думок.
doshkiln2
 • Залучення студентів до участі в конкурсах на отримання грантів, премій, стипендій, у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та студентських олімпіадах.
 • Підвищення якості студентських наукових праць.
 • Забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі науково-методичної та інноваційної діяльності.
 • Сприяння професійній мобільності викладачів, стажуванню у вітчизняних та зарубіжних закладах вищої освіти.
 • Підвищення рівня публікаційної активності викладачів у наукових фахових виданнях.
 • Розширення міжнародних науково-практичних зв’язків факультету.

Викладачі та здобувачі освіти факультету систематично організовують науково-практичні конференції, а саме: «Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій», «Інноваційна діяльність педагога в сучасному освітньому просторі», «Науково-дослідна діяльність як шлях формування компетентності майбутніх фахівців», семінар «Інклюзивна освіта» тощо. Традиційною стала участь науково-педагогічних та педагогічних працівників факультету в Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі», яка відбувається щорічно на базі коледжу. Науково-педагогічна асамблея «Стратегія розбудови наукової роботи в час освітніх перетворень» спрямовує викладачів факультету на плідну дослідницьку роботу.

doshkiln3

Науково-практичний семінар для керівників закладів дошкільної освіти міста та викладачів факультету на тему: «Співпраця закладу дошкільної освіти та Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» у формуванні фахової компетентності майбутніх вихователів та музичних керівників в процесі педагогічної практики» сприяє практичній підготовці здобувачів освіти факультету. Науково-практична конференція «Проблеми реформування педагогічної науки і освіти» (15-16 лютого 2019 року, м. Ужгород) також стала актуальною для кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти (завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук Кобзаренко Л.А.).

Помітною стала доповідь професора Слободинської Т.С. на пленарному засіданні Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта дітей дошкільного віку у соціокультурному просторі» (11 квітня 2019 року, м. Хмельницький).

Руда Т.В. стала учасником багатьох наукових форумів: Міжнародного семінару «Європейський досвід у реалізації політики сфери культури, освіти, охорони здоров’я: сучасний стан і перспективи розвитку» (4-8 квітня 2019 року, Словацька Республіка, Угорщина та Польща), конференції «Сучасні освітні тенденції: медіаграмотність та критичне мислення» (29 вересня 2018 року, м. Харків); ІV регіональній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми використання інформаційних технологій в освітньому процесі коледжів та технікумів» (лютий 2019 року, м. Вінниця) тощо.

doshkiln4

Федчишина Т.Л. також активний учасник наукових заходів різного рівня, зокрема семінару-тренінгу «Цифрові відкриті системи у розвитку інформаційно-дослідницької компетентності студентів та аспірантів» (Національна академія педагогічних наук: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання (7 лютого 2019 року). Всеукраїнський науково-методичний семінар «Микола Дмитрович Ярмаченко і сучасна інклюзивна освіта (до 90-річчя від дня народження вченого)» - 24 вересня 2018 року – перебував у форматі професійних інтересів Токар Л.П.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму» (19-20 квітня 2019 року, м. Кам’янець-Подільський) стала предметом уваги викладачів Тарашевської О. В. та Цісар І.В.

Сорочан М.П. стала активним учасником форуму «Психолого-педагогічні засади формування особистості в умовах глобальних освітніх трансформацій» (4 жовтня 2018 року, м. Вінниця).

doshkiln5

Завданнями факультету також є підготовка майбутніх вчителів музичного мистецтва до професійної діяльності через призму реалізації концепції «Нова українська школа» та формування професійних компетентностей майбутнього музичного керівника в умовах забезпечення якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти.

У 2016 році навчальний заклад отримав ліцензію на впровадження освітньої діяльності за спеціальністю 014 Середня освіта (музичне мистецтво) освітній рівень «бакалавр», а в 2018 році успішно акредитував освітньо-професійну програму за цим освітнім рівнем.

Сфера наукових інтересів кафедри теорії та методики музичного виховання – «Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього вчителя музики та музичного керівника дошкільного закладу в багатомовному інформаційно-комунікаційному середовищі».

11 грудня 2018 року на базі коледжу за інформаційної підтримки Вінницького обласного будинку учителя, міського методичного кабінету Департаменту освіти Вінницької міської ради започатковано щорічне проведення семінару-практикуму для вчителів музичного мистецтва міста та області. Ініціаторами та організаторами заходу «У колі канонів» стали викладачі кафедри Т. Агейкіна-Старченко та С. Іскра. Семінар-практикум у колі канонів об’єднав понад 50 вчителів області.

doshkiln6

Пріоритетним напрямком саморозвитку і ефективною формою підвищення кваліфікації викладачів кафедри є стажування (у тому числі міжнародні), відвідування майстер-класів, участь у конкурсах виконавської майстерності.

Так, викладачі Іскра С.І. та Агейкіна-Старченко Т.В. пройшли міжнародне стажування в одному з провідних національних ЗВО Чехії – за темою «Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)» (м. Прага, Чехія, 2018 р.). Викладач Гаврилюк О.А. стала учасницею Міжнародного семінару «Європейський досвід у реалізації політики сфери культури, освіти, охорони здоров’я: сучасний стан і перспективи розвитку», що відбувся 4-8 квітня 2019 року у м. Пряшів (Словацька Республіка), м. Будапешт (Угорщина), м. Краків (Польща).

Викладачі Іскра С.І. та Годна С.І. стажувалися у джазової співачки Наталії Дороти Любрано в Польщі (2016 р.); стали учасниками майстер-класів у рамках хорового фестивалю «Співаючий Брюссель» (Бельгія, 2018 р.); майстер-класу зі скрипки заслуженої артистки України, солістки-інструменталістки – Майї Онищук та з постановки голосу лауреата міжнародних конкурсів, солістки Муніципального театру ім. О. Саліка – Галини Дигуляр (Львів, 2018 р.), майстер-класу польського піаніста Пьотра Коваля (Вінниця, 2019 р.); пройшли стажування у професора Пшемислава Палки, професора Ельжбети Вторковської, доктора Павла Лучака в рамках Хорової академії (Кошалін, Польща, 2019 р.).

doshkiln7

Викладачі кафедри теорії та методики музичного виховання здійснюють художнє керівництво творчими колективами коледжу. Так, Давидовський Н.А. – художній керівник Народної жіночої хорової капели, Годна І.С. – Народного вокального тріо викладачів «Ажур». Художні керівники колективів мають у своїх творчих доробках репертуарні збірки з власними обробками. Колективи беруть активну участь у мистецькому житті коледжу й міста.

Вокальний ансамбль бакалаврів «MELOS» (кeрівник Агeйкіна-Старчeнко Т.В.) – Лауреат II ступеня Міжнародного вокально-хорового фeстивалю-конкурсу (Чeрнівці, 2019); вокальне тріо «Ажур» (художній керівник Годна І.С.) – лауреат І ступеня ХVІІІ фестивалю колядок та пасторальок (Бензін, Польща, 2012 р.) та лауреат ІІІ ступеня VІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокалу, хорового співу та інструментальної музики «Галицькі самоцвіти» (Львів, 2019); Народна жіноча хорова капела «Соломія» (художній керівник Давидовський Н.А.) – лауреат Міжнародного конкурсу хорового співу ім. В.Іжевського (Іллінці, 2019) та лауреат ІІІ ступеня Х Фестивалю-конкурсу хорового мистецтва ім. Г. Музическу (Ясси, Румунія, 2019).

Кафедра займає активну позицію в культурно-мистецькому середовищі міста, є ініціатором і організатором цікавих творчих проектів:

doshkiln8

Корисні посилання:

 

Наукова діяльність

na03Однією з вимог до підготовки бакалаврів є організація та впровадження науково-дослідної роботи студентів. Умовно цей процес можна поділити на певні етапи, зокрема 1-2 курс – формування початкових навичок НДР, 2-3 курси – вдосконалення навичок у ході проходження практики, проведення констатуючого експерименту, затвердження тем дипломних робіт та аналіз наукової літератури за темами, 3-курс – написання курсової роботи з германської філології, поглиблення та удосконалення теоретичної і доопрацювання практичної частин дипломної роботи та публічний захист дипломних робіт. Упродовж усього періоду проходження підготовки бакалавра студент бере не лише пасивну, а й активну участь у різноманітних круглих столах, семінарах, конференціях вузівського та міжвузівського рівнів. Результати науково-дослідної роботи студент апробовує у формі тез та наукових статей у збірниках різного рівня. Отже, написання дипломної роботи – це кінцевий етап усієї науково-дослідної роботи студента упродовж усіх років навчання.
Якісний аналіз зовнішніх рецензій показує широку географію задіяних навчальних закладів: Донецький національний університет, Академія неперервної освіти, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка, Хмельницька національна академія тощо. Усі зовнішні та внутрішні рецензії містять позитивну характеристику результатів дипломних досліджень та рекомендують роботи до захисту.

na02Результати наукових досліджень знайшли відображення у багатьох друкованих статтях та апробовані під час Всеукраїнських та Міжнародних конференцій, зокрема: Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів «Актуальні проблеми філології та журналістики» студії з філології та журналістики, м. Ужгород, Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку філологічних наук», м. Харків, ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції і перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», м. Переяслав-Хмельницький та інші.

Написання та захист дипломних робіт значно активізує наукову діяльність студентів, стимулює їх до участі у роботі наукових шкіл та широкої апробації результатів своєї дослідницької роботи у ході семінарів та наукових конференцій і робить їх активними дописувачами наукових журналів. Результатом такої роботи є створення на факультеті наукових шкіл з педагогіки та германської філології, активна участь студентів у конференціях міжвузівського рівня, виставки науково-дослідних робіт студентів, багаточисельні наукові статті у Віснику науково-методичних досліджень. Сформовані навички науковця роблять студентів з германської філології та зарубіжної літератури конкурентоздатними на ринку праці і готовими до продовження навчання за ступеневою освітою. Свідомий вибір більшості студентів філологічного факультету (52%) займатися науково-дослідною роботою свідчить про належний рівень організації в коледжі  процесу залучення обдарованої молоді до  наукової діяльності.

na01Працівники бібліотеки коледжу створили бібліотечний тематичний список інформаційних зв’язків навчального закладу на сторінках періодичних видань. Картка обліку індивідуальної роботи науково-педагогічних працівників  в номінації «Публікації», біографічний опис роботи визначений таким видом – стаття (науково-популярна, науково-методична, наукова); тези, методичні рекомендації, досвід роботи. Рейтинг публікацій (ВАК, ліцензійне видання) значно зріс.

«Наукові записки. Філологічні науки» -  м. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014 р., №2, ВАК – к.ф.н., Войцехівська Н.К. «Сімейний гендерний конфлікт очима лінгвіста»;
«Збірник наукових праць» – К.: Університет «Україна», 2014 р., №29, ВАК - «Інвективи в конфліктному діалогічному дискурсі»;
«Збірник наукових праць» – м. Одеса, 2014 р., №8, ВАК - «Мовчання як комунікативно значущий знак у конфліктному діалогічному дискусі»;
«Збірник наукових праць» - м. Кіровоград, 2014р., №18, ВАК – викладач педагогіки Кобзаренко Л. А. «Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді»;
 «Збірник наукових праць» м. Київ, Національний авіаційний університет, 2014 р., №4, ТЕЗИ - к. ф. н., Войцехівська Н. К. «Українська мова та культура у загальнослов’янському контексті:здобутки та перспективи: тези доповідей Міжнародної наукової конференції»;

«Методист» (ліцензоване фахове видання МОН), м. Київ, 2015 р., №4, методичні рекомендації, обмін досвідом – Руда Т. В., методист коледжу, к. ф. н., Похилюк О. М.
Видання власного сертифікованого «Вісника науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу» дає можливість науковцям, педагогам, студентам апробовувати результати своїх науково-методичних досліджень. Студенти за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» (англійська, німецька) щороку у весняному випуску друкують результати досліджень з германської філології і використовують сторінки журналу для апробації результатів дипломного дослідження чотирма мовами: українською, англійською, німецькою, російською. Вісник науково-методичних досліджень (свідоцтво про державну реєстрацію серія ВЦ № 840-198-Р від 31 січня 2012р) безкоштовно надсилається редакційно-видавничою групою до провідних бібліотек України, зокрема Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; Книжкова палата (м. Київ); Національна парламентська бібліотека (м. Київ); Головне управління юстиції у Вінницькій області; Міністерство юстиції (м. Київ); Державний комітет телебачення і радіомовлення (м. Київ); Державна науково-педагогічна бібліотека (м. Київ); Бібліотека Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

na04«Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу» є формою узагальнення й дисемінації кращого передового педагогічного досвіду педагогів. Викладачі, які забезпечують підготовку фахівців за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.020303 «Філологія» (англійська, німецька), постійно на шпальтах Вісника презентують власні методичні винаходи, які заслуговують увагу га всеукраїнському рівні.
Аналізуючи результативність науково-методичних досягнень педагогічних кадрів, атестаційна комісія коледжу, зокрема члени фахової експертної групи, відзначили таку форму роботи, як дисемінація інноваційного досвіду, узагальнення та розповсюдження якого буде представлено у каталозі передового педагогічного досвіду викладачів.

У поточному навчальному році науково-педагогічні працівники видали: монографію «Евфемізми в мові української містичної прози початку ХХІ ст.»; автореферат к.філ.н., завідувач кафедрою української філології Похилюк О. М.; понад 102 методичних розробки, методичні рекомендації, тестові завдання, робочі зошити, навчально-методичний комплекс окремих дисциплін, зразки пробних уроків  в ЗОШ, які пройшли широку апробацію на Вченій раді Вінницької академії неперервної освіти (колишнього Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників); понад 142 науково-популярних статей, тез у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій різного рівня, які проводилися в м. Вінниці, Києві, Хмельницькому, Умані, Житомирі, Болгарії, республіці Білорусь, Чеській республіці, Польщі.
З метою налагодження співпраці в колах молодих інтелектуалів з країн центральної та східної Європи к.філ.н., завідувач кафедри германської філології та зарубіжної літератури Войцехівська Н.К. взяла участь:

 •  ІV Міжнародна прагмалінгвістична конференція «Komunikacja miedzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka” (10-12 квітня 2014 р., м. Щецин, Польща);
 •  Міжнародна конференція до 20-річчя створення спеціальності «Слов’янська філологія» «Славистика и  българистиката днес.: въпроси, идеи, посоки» (16-17 жовтня 2014 р., Болгарія)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Гумор і сатира в координатах ХХІ століття (1 квітня 2015 р., м. Варна, Болгарія);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Семантика і прагматика мовних одиниць (10-12 травня 2015 р., м. Мінськ, республіка Білорусь);
 • Міжнародна наукова конференція до 20-річчя україністики на Філософському факультеті Брненського університету «Україністика – минуле, сучасне, майбутнє (26-27 травня 2015 р., м. Брно, Чеська республіка).
  К.пед.н., доцент, завідувач відділенням іноземних мов Пиндик О.Г. активно організовує та просуває науково-дослідну роботу студентів:
  Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів «Актуальні проблеми філології та журналістики» (10-11 квітня 2014 р., м. Ужгород).
  VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (30-31 жовтня 2014 р., м. Переяслав-Хмельницький).
  ХІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (03-04 квітня 2015 р., м. Переяслав-Хмельницький).
  ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції і перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (02-03 травня 2015 р., м. Переяслав-Хмельницький).
  VIII Всеукраїнська студентська наукова конференція «Наука. Освіта. Молодь» (14 травня 2015 р., м. Умань).
  Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку філологічних наук» (15-16 травня 2015 р., м. Харків).
  VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні технології в освіті» (м. Київ, 2015 р.).

На факультеті було організовано та проведено низку конференцій регіонального характеру, зокрема міжвузівська науково-практична конференція «Лінгводидактика романо-германських мов: теорія і практика», у який взяли участь 20 навчальних закладів України, важливо відмітити, що основну частину складали виші коледжного типу, зокрема Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка, Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж, Богуславський гуманітарно-педагогічний коледж, Львівський педагогічний коледж та інші. Тому, є право говорити про виконання Вінницьким гуманітарно-педагогічним коледжем основних статей нової редакції Закону України «Про вищу освіту» запровадження діяльності коледжу як науково-методичної майстерні. Наступна важлива науково-практична конференція була проведена для студентів за результатами їх практичної підготовки у поєднанні з прикладними дослідженнями, які вони проводять під час практики в школі: «Модель підготовки майбутніх фахівців та система формування професійних компетенцій». Такий рівень залучення студентів до науково-дослідної роботи дає можливість більш ефективно побудувати роботу над курсовими та дипломними роботами, більш ширше апробовувати результати наукових досліджень, розширити географію міжвузівської діяльності як викладачів так і студентів факультету.

Практична підготовка

pr01Важко уявити сучасного випускника педагогічного коледжу, який би не мав елементарних навичок практичної роботи у поєднанні з прикладними дослідженнями.

Формування особистості майбутнього вчителя іноземних мов неможливо уявити без  практичної підготовки. Студенти філологічного факультету опановують майбутньою спеці­альністю як в спеціалізованих кабінетах та мультимедійних класах, так і в шкільних аудиторіях, викладаючи англійську мову та зарубіжну літературу учням початкової та базової се­редньої школи. За підтримки British Соunсіl та Гете - інституту студенти беруть участь у мовних семінарах, міжнародних літніх мовних таборах Болгарії, Польщі тощо.  Майбутні фахівці з германської філології та зарубіжної літератури з 2015 року є учасниками Всеукраїнського педагогічного експерименту щодо методичної підготовки вчителів англійської мови, проходять підготовку на основі імерсійної освіти, активно втягнуті в процес тьюторства.

Відповідно до галузевих стандартів та навчального плану студенти філологічного факультету проходять ряд практик, що мають різну спрямованість і характеристику:

 • практика з позашкільної та позакласної виховної роботи, протягом якої студенти спостерігають за різними видами виховної роботи з учнями 1-9 класів і під керівництвом методистів планують, організовують і проводять виховні заходи протягом одного навчального семестру;
 • pr02практика спостереження уроків англійської мови, протягом якої студенти спостерігають і записують свої спостереження за відповідними схемами та програмами, обговорюють результати спостереження в мікрогрупах під керівництвом методиста, виконують мікродослідження під час цього виду практики і захищають результати дослідження під час захисту практики, усього студент спостерігає 50-60 уроків;
  табірний збір з підготовки для роботи з дітьми влітку, студенти під керівництвом досвідчених методистів готують програми проходження практики в літніх таборах різного типу, відтворюють стандартні навчальні та ігрові технології, закріплюють методики виховної роботи;
 • практика в літніх дитячих таборах та мовних таборах, під час роботи яких студенти працюють вожатими в літніх таборах з дітьми різного віку, реалізують навчально-виховні програми літніх таборів та мають можливість спілкуватись та допомагати у спілкуванні школярам з носіями англійської та німецької мов;
 • пробні уроки та заняття з англійської мови, що проводяться студентами в 1-9 класах за навчальними програмами відповідного класу, складають розгорнуті плани конспекти занять, проходять попередню консультацію у вчителя СЗОШ, методиста, який безпосередньо керує цим видом практики, під контролем вчителя і методиста проводить уроки, спостерігає уроки своїх одногрупників, обговорює результати проведених уроків і тих, чиї спостерігав, корегування своєї практичної діяльності, протягом двох семестрів студент повинен підготувати і провести 9 уроків;
 • практика з науково-педагогічних досліджень, у ході якої студенти, проводячи уроки з англійської і німецької мов, мають можливість ознайомитись з новаторським досвідом вчителів шкіл, проаналізувати його і оформити свої спостереження у вигляді науково-педагогічного дослідження;
 • переддипломна педагогічна практика передбачає проходження практики з відривом від навчального процесу в коледжі і має ряд завдань і особливу програму, яку студент виконує протягом такої  практики.

pr03Мета розгалуженої системи педагогічних практик:

 •  закріпити знання, набуті у ході навчання в коледжі, сформувати уміння  навички роботи з учнями 1-9 класів у ході викладання англійської і мови та зарубіжної літератури;
 •  акцентувати увагу студента на методичному аспекті роботи вчителя та школи, дати можливість практично опрацювати елементи різних методик, педагогічних технологій;
 •  накопичити матеріал для написання творчої роботи.

Навчальну практику студенти напряму підготовки (спеціальності) 6.020303 «Філологія» (англійська, німецька) проходять в провідних ліцеях та гімназіях  м. Вінниця і Вінницької області, що мають філологічний нахил і де викладаються іноземні мови, в літніх таборах області та міжнародних мовних таборах Болгарії, Угорщини, Польщі, про що укладаються відповідні домовленості та договори.

Таким чином, програма практичної підготовки студентів дозволяє за період їх навчання в коледжі накопичити досвід роботи в школі І-ІІ ступенів і бути повністю готовим до якісного викладання уроків англійської мови та зарубіжної літератури, організації та проведення виховних заходів різного типу, ведення шкільної документації тощо.

За результатами проходження різних видів практик в коледжі організовуються круглі столи, семінари, конференції за участю провідних фахівців міста, директорів шкіл та вчителів-новаторів, завідувачів методичними кабінетами, педагогами науковцями, де обговорюються та вирішуються проблеми, пов‘язані з методикою викладання іноземних мов в сучасній школі, робота з обдарованою молоддю, з учнями, що відстають у навчанні, педагогічний менеджмент.

Таби філологія

emblЕМБЛЕМА факультету, створена за ініціативи студентства, є достатньо символічною. Елементи емблеми акцентують увагу груп нового прийому на головних принципах роботи факультету.

Геральдика визначає червоний колір як хоробрість, любов та самовідданість, зелений – надія, свобода та радість, жовтий – благородство та правдивість; символічні башти з літерами FLD є елементами ґрунтовної та стабільної підготовки студентів відділення іноземних мов, сова – мудрість, свиток означає учіння, знання та життя, відкрита книга та ручка – філософія вчення. Латинською мовою на емблемі зазначено вислів: «Не для школи, а для життя навчаємось».

Викладачі та студентство факультету спрямовує свої щоденні зусилля на самоосвіту, самовиховання та самовдосконалення, розвиток творчих здібностей та формування нових зразків поведінки підростаючого покоління.

У співпраці та злагодженій роботі народжуються сучасні традиції академічної та практичної підготовки студентів навчального закладу нового типу. Коледж – це поєднання кращих традицій науки, теорії та практики.

Філологічний факультет працює у складі трьох кафедр:

 • Германської філології та зарубіжної літератури – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, докторант Інституту мовознавства ім. О.Потебні НАН України Войцехівська Наталія Костянтинівна;
 • Української філології - завідувач кафедри, кандидат філологічних наук Похилюк Олена Миколаївна;
 • Шкільної педагогіки, психології та окремих методик – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Дровозюк Лідія Миколаївна.

in01Філологічний факультет має потужний кадровий потенціал, який забезпечує якісну підготовку висококваліфікованих учителів-філологів для освітньої галузі України. Серед викладачів факультету доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, Заслужені працівники освіти України, досвідчені викладачі-методисти.in02

Разом з досвідченими спеціалістами працюють також молоді, перспективні викладачі-випускники провідних вузів України, які підвищують свій науковий і фаховий рівень у провідних університетах нашої країни та зарубіжжя.

Переважна більшість викладачів кафедр факультету пройшла стажування та мають міжнародні сертифікати на рівень володіння методикою викладання іноземних мов.

Філологічний факультет є активним учасником Всеукраїнської науково-методичного експерименту за підтримки Британської Ради в України та МОН України «Шкільний учитель нового покоління»

 

Адреса факультету:
21019
вул.Нагірна, 13
м. Вінниця
тел. (097) 211-64-54
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ФІЛОЛОГІЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ

Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу здійснює прийом абітурієнтів за галуззю знань

01 ОСВІТА за спеціальністю
014 Середня освіта
(англійська мова та зарубіжна література)

Кваліфікація: вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

Освітньо-кваліфікаційний рівень:    бакалавр

Термін навчання:
на основі базової загальної
середньої освіти (9 класів)
1 рік 10 міс. – відділення загальноосвітньої підготовки з поглибленим вивченням дисциплін майбутньої спеціалізації (профільне навчання);
2 роки 10 місяців – підготовка бакалавра за спеціальністю англійська мова та зарубіжна література
Вступні випробування: англійська мова (усно), українська мова (диктант)

на основі повної загальної
середньої освіти (11 класів)
3 роки 10 місяців – підготовка бакалавра за спеціальністю англійська мова та зарубіжна література

Подаються сертифікати УЦОЯО: українська мова і література, історія України або географія, англійська мова  

Форма навчання: бюджетна і контрактна

Філологічний факультет

Загальні відомості

Pohiluk
Якщо українці хочуть досягти успіху в розвитку, вони повинні вивчати англійську мову
М.М. Амосов


Щоб мова тобі повністю відкрилася, маєш бути залюбленим у неї. 
Олесь Гончар

Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» – єдиний коледж в Україні, який провадить підготовку бакалаврів з германської та української лінгвістики. Філологічний факультет постав як окремий підрозділ коледжу в 2016 році, хоча перший прийом на спеціальність «Філологія (англійська, німецька)» було здійснено ще в 2007 році. У 2017 році здійснено перший набір на спеціальність «Середня освіта (українська мова і література)». Нині на філологічному факультеті здобуває освіту близько двохсот студентів. Демократична та злагоджена співпраця професорсько-викладацького складу факультету й ради студентського самоврядування спрямована на формування гармонійно розвиненої особистості майбутнього фахівця, особистості, що має широкі наукові погляди, готової до самовідданої праці на благо своєї Батьківщини.

Знання іноземної мови – це можливість зазирнути в інший світ. А досконале знання рідної мови – це можливість самоствердитися та збагатитися здобутками та традиціями рідного народу.

Нині філологічний факультет є потужним осередком лінгвістичної освіти та центром підготовки висококваліфікованих фахівців з іноземних мов та з української мови в регіоні. Філологи-бакалаври можуть обіймати посади в засобах масової інформації, творчих спілках, працювати вчителями в середніх школах, перекладачами та й скрізь, де потрібна вища гуманітарна освіта.

Професіоналізм, компетентність, обізнаність з найсучаснішими досягненнями в галузі лінгвістики, методики викладання мов, педагогічної компаративістики, участь у міжнародних освітянських проектах та сприяння інтегруванню України в європейський та світовий освітній простір визначають сьогодні обличчя факультету та пріоритети його діяльності. Наукова робота факультету спрямована на дослідження фундаментальних проблем філології та лінгводидактики, створення нових підручників і посібників, проведення різноманітних науково-практичних заходів. 

Активну й вагому участь у житті філологічного факультету беруть студенти. Вони виступають ініціаторами, організаторами й учасниками різноманітних наукових форумів (конференцій, читань, диспутів, семінарів) всеукраїнського та міжнародного рівнів. Стала доброю традицією участь найкращих студентів факультету в літературних вечорах, культурних і мистецьких заходах загальноколеджного та загальноміського масштабу.

Щорічно в квітні-місяці організовується проведення тижня філологічного факультету під гаслом «Філологічна освіта в полівекторному контексті». Своєрідною візитівкою став щорічний колективний збірник авторських творів студентів та викладачів філологічного факультету «Камертон філолога». Ми пишаємося досягненнями вихованців літературно-мистецької студії факультету «Словоцвіт», театрального гуртка «Сузір’я Мельпомени», факультетської команди КВН «Вінегрет», студії естрадного співу «Арт-Нова».

Декан філологічного факультету – Похилюк Олена Миколаївна – кандидат філологічних наук

 • embl newЕМБЛЕМА філологічного факультету, створена з ініціативи студентства, є достатньо символічною. Елементи емблеми акцентують увагу груп нового прийому на головних принципах роботи факультету.

  Геральдика визначає синій колір як вірність, довір’я і безконечність, зелений – надія, свобода, радість та молодість, жовтий – благородство та правдивість, тепло та повага, радощі та багатство, червоний – повнота життя, свобода та енергія; символічні золоті колони є елементами ґрунтовної та стабільної підготовки студентів філологічного факультету, сова – мудрість, лавровий вінок – першість та перемога, сувій означає учіння, знання та життя, розгорнута книга та перо – філософія вчення, державні та національні символи – спрямованість освітнього процесу на формування свідомого громадянина України.

  Викладачі та студентство факультету спрямовує свої щоденні зусилля на самоосвіту, самовиховання та самовдосконалення, розвиток творчих здібностей та формування нових зразків поведінки зростаючого покоління.

  У співпраці та злагодженій роботі народжуються сучасні традиції академічної та практичної підготовки студентів навчального закладу нового типу. Коледж – це поєднання кращих традицій науки, теорії та практики.

 • Філологічний факультет працює у складі трьох кафедр:

  • Германської філології – завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук Головська Ірина Василівна;

  embl new

  • Української філології - завідувач кафедри, кандидат філологічних наук Скрипник Надія Іванівна;

  embl new

  • Зарубіжної літератури та основ риторики – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук Слободянюк Олена Михайлівна.

  embl new

 • in01Філологічний факультет має потужний кадровий потенціал, який забезпечує якісну підготовку висококваліфікованих учителів-філологів для освітньої галузі України. Серед викладачів факультету доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, члени Національної спілки письменників України, члени Національної спілки журналістів України, досвідчені викладачі-методисти. in02

  Усі викладачі філологічного факультету, які забезпечують фахову підготовку здобувачів вищої освіти, мають відповідну науково-педагогічну спеціалізацію, достатній досвід роботи у закладах вищої освіти та пройшли відповідне підвищення кваліфікації. Професорсько-викладацький склад факультету постійно підвищує свою кваліфікацію згідно з відповідними планами кафедр у провідних наукових та навчальних закладах України та за кордоном шляхом стажування, обміну досвідом роботи, участі в науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах, форумах, круглих столах, публікації результатів науково-педагогічних досліджень на сторінках вітчизняних та зарубіжних фахових видань тощо.

  Разом з досвідченими спеціалістами працюють також молоді, перспективні викладачі-випускники провідних закладів вищої освіти України, які підвищують свій науковий і фаховий рівень у найкращих університетах нашої країни та за кордоном, навчаються в аспірантурах та докторантурах.

  in01 Викладачі філологічного факультету активно займаються роботою із захисту кандидатських та докторських дисертацій. Так, у 2016 році Федорцова О. Г. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Формування культурологічної компетентності майбутніх інженерів енергетиків у процесі вивчення гуманітарних дисциплін», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. У 2017 році Бойко В. В. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за темою «Етнічний та національний дискурси творчості Івана Чендея», 10.01.01 – українська література. У 2018 році захистили кандидатські дисертації Бузенко І. Л. – кандидат педагогічних наук, «Формування еколого-валеологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки у педагогічних коледжах», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, Лисак І. С. – кандидат філософських наук, «Проблема ненасилля у контексті модернізації сучасного українського суспільства», 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Кандидат філологічних наук Войцехівська Н. К. у 2015 році закінчила докторантуру при відділі загальнославістичної проблематики та східнослов’янських мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні Національної академії наук України за спеціальністю 10.01.02 «Українська мова». Тема дослідження: «Конфліктний дискурс в українській художній літературі: структурний, семантичний, комунікативний і лінгвокогнітивний аспекти». in02

  Викладачі філологічного факультету Вітюк В. В., Похилюк О. М., Омелянчик Т. Г. є авторами навчальних посібників з грифом МОН України.

  in01 Для студентів та викладачів філологічного факультету систематично виходить друком колективний збірник авторських творів «Камертон філолога» (упорядники: канд. філол. наук О. М. Похилюк та канд. філол. наук, доцент Т. В. Яковенко) та збірник матеріалів практики з науково-педагогічних досліджень «Інтеграція теоретичної та практичної підготовки майбутнього вчителя української мови і літератури» (упорядники: канд. філол. наук Н. І. Скрипник та канд. філол. наук В. В. Бойко).

  Видання власного сертифікованого «Вісника науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу» дає можливість залучити студентську молодь закладу та науковців закладів освіти України до наукової роботи з погляду вимог сучасності. Викладачі філологічного факультету є активними дописувачами в галузі лінгводидактики, мовознавства, літературознавства, краєзнавства тощо.

 • ФІЛОЛОГІЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ

  vstup1

  vstup2

  Професійна підготовка вчителів філологів 2019 р. 


 • Адреса факультету:
  21019
  вул.Нагірна, 13
  м. Вінниця
  тел.: +380 (97) 251-65-40; +380 (63) 278-11-70; (0432) 55-68-83
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Фото/відеогалерея

АНДРІЇВСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ 

IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG

МІЖНАРОДНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ РОЗМОВНИЙ КЛУБ 

HHT
HDR
b3-V
IMG-f6fe6d5bbe716bed4b175d72157de9c0-V
IMG 20180213
IMG 20180216
V

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ГУРТКІВ ДЛЯ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ 

IMG
IMG
IMG
IMG
IMG

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю "ФІЛОЛОГІЧНІ ГОРИЗОНТИ" 

IMG
IMG
IMG
IMG
IMG

September fest in Ukraine style

IMG
IMG 0697-
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG

Практична підготовка

pr01Формування особистості майбутнього вчителя-філолога неможливо уявити без  практичної підготовки. Студенти філологічного факультету опановують майбутньою спеціальністю як в спеціалізованих кабінетах та мультимедійних класах, так і в шкільних аудиторіях, викладаючи англійську мову, зарубіжну літературу, українську мову та літературу учням закладів загальної середньої освіти м. Вінниці.

Відповідно до галузевих стандартів та навчального плану студенти філологічного факультету проходять низку практик, що мають різну спрямованість і характеристику:

  • практика з позашкільної та позакласної виховної роботи, протягом якої студенти спостерігають за різними видами виховної роботи з учнями 1-9 класів і під керівництвом методистів планують, організовують і проводять виховні заходи протягом одного навчального семестру;
  • пропедевтична практика, протягом якої студенти спостерігають уроки найкращих учителів м. Вінниці й записують свої спостереження за відповідними схемами та програмами, обговорюють результати спостереження в мікрогрупах під керівництвом методиста, виконують мікродослідження під час цього виду практики й захищають результати дослідження;

pr02

  • табірний збір з підготовки для роботи з дітьми влітку – студенти під керівництвом досвідчених методистів готують програми проходження практики в літніх таборах різного типу, відтворюють стандартні навчальні та ігрові технології, закріплюють методики виховної роботи;
  • практика в літніх дитячих таборах та мовних таборах, під час роботи яких студенти працюють вожатими в літніх таборах з дітьми різного віку, реалізують освітні програми літніх таборів та мають можливість спілкуватися та допомагати в спілкуванні школярам з носіями англійської та німецької мов;
  • пробні уроки та заняття, що проводяться студентами в 1-9 класах за навчальними програмами відповідного класу, складають розгорнуті плани-конспекти занять, проходять попередню консультацію у шкільного вчителя, методиста, який безпосередньо керує цим видом практики, під контролем вчителя й методиста проводить уроки, спостерігає уроки своїх одногрупників, обговорює результати проведених уроків і тих, чиї спостерігав, корегує свою практичну діяльність;
  • практика з науково-педагогічних досліджень, у ході якої студенти, проводячи уроки з англійської мови та зарубіжної літератури чи української мови та літератури, мають можливість ознайомитися з новаторським досвідом вчителів закладів загальної середньої освіти, проаналізувати його й оформити свої спостереження у вигляді науково-педагогічного дослідження;
  • переддипломна педагогічна практика передбачає проходження практики з відривом від навчального процесу в коледжі і має ряд завдань і особливу програму, яку студент виконує протягом такої  практики;

pr04pr05pr06

 • фольклорна практика майбутніх учителів української мови та літератури передбачає збір та систематизацію регіонального фольклору, закріплення та практичне застосування теоретичних знань, отриманих в теоретичних курсах з різних дисциплін філологічного циклу, розвиток комунікативних навичок студентів;
 • діалектологічна практика має на меті забезпечити якісну підготовку майбутнього вчителя української мови та літератури до самостійного й творчого виконання основних професійно-педагогічних функцій педагога в реальному освітньому процесі; закріпити знання з української діалектології, зібрати діалектні матеріали за пропонованими питальниками.

pr03Мета розгалуженої системи педагогічних практик:

 • закріпити знання, набуті під час навчання в коледжі, сформувати уміння та навички роботи з учнями;
 • акцентувати увагу студента на методичному аспекті роботи вчителя та закладу загальної середньої освіти, дати можливість практично опрацювати елементи різних методик, педагогічних технологій;
 • накопичити матеріал для написання творчої роботи тощо.

Таким чином, програма практичної підготовки студентів дозволяє за період їх навчання в коледжі накопичити досвід роботи в закладі загальної середньої освіти та бути повністю готовим до якісного викладання уроків з філологічних дисциплін, організації та проведення виховних заходів різного типу, ведення шкільної документації тощо.

За результатами проходження різних видів практик у коледжі організовуються круглі столи, семінари, конференції за участю провідних фахівців міста, директорів закладів загальної середньої освіти та вчителів-новаторів, завідувачів методичними кабінетами, педагогами-науковцями, де обговорюються та вирішуються проблеми, пов’язані з лінгводидактикою в сучасних закладах загальної середньої освіти, роботою з обдарованою молоддю, з учнями, що відстають у навчанні, педагогічний менеджмент.

Наукова діяльність

na03Однією з вимог до підготовки бакалаврів є організація та впровадження науково-дослідної роботи студентів. Упродовж усього періоду навчання студент бере не лише пасивну, а й активну участь у різноманітних круглих столах, семінарах, конференціях вузівського та міжвузівського рівнів. Результати науково-дослідної роботи студент апробовує у формі тез та наукових статей у збірниках різного рівня. Написання курсової та дипломної роботи – це кінцевий етап усієї науково-дослідної роботи студента.

Результати студентських наукових досліджень знайшли відображення в багатьох друкованих статтях та апробовані під час всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів, зокрема: Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Етнос. Мова. Культура» (м. Вінниця), Всеукраїнський науково-методичний семінар «Теорія і практика підготовки до ЗНО з української мови і літератури» (м. Умань), Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі» (м. Вінниця), Практична конференція Harvard Teacher Training School «Top Effective Tools Motivate 21st c. Learner», Міжнародний науково-практичний семінар «Тенденції та перспективи формування професійної лексики» (м. Ірпінь), Регіональний науково-методичний семінар «Літературне краєзнавство у системі національно-патріотичного виховання» (м. Умань), Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми літературної освіти (пам’яті О. Р. Мазуркевича та П. К. Волинського)» (м. Умань) та ін.

na02 na03

Написання та захист дипломних робіт значно активізує наукову діяльність студентів, стимулює їх до участі в роботі наукових шкіл та широкої апробації результатів своєї дослідницької роботи в ході семінарів та наукових конференцій і робить їх активними дописувачами наукових журналів.

na04 na05 na06

Сформовані навички науковця роблять студентів з германської філології та зарубіжної літератури конкурентоздатними на ринку праці й готовими до продовження навчання за ступеневою освітою. Свідомий вибір більшості студентів філологічного факультету займатися науково-дослідною роботою свідчить про належний рівень організації в коледжі процесу залучення обдарованої молоді до наукової діяльності.

na07

На факультеті було організовано та проведено низку наукових заходів регіонального та всеукраїнського масштабу, зокрема Міжколеджну щорічну студентську науково-практичну конференцію «Сучасна лінгводидактика в початковій школі: проблеми, пошуки, здобутки», творчий семінар-зустріч з вчителями іноземних мов «Інноватика в роботі вчителя іноземних мов», засідання студентських філологічних студій «Теоретична та дидактична лінгвістика: ключові аспекти філологічної освіти», науково-методичний тренінг «Наукова мовна культура – основа професійної діяльності» тощо. Тому є право говорити про виконання Вінницьким гуманітарно-педагогічним коледжем основних статей нової редакції Закону України «Про вищу освіту», а саме: запровадження діяльності коледжу як науково-методичної майстерні.

Такий рівень залучення студентів до науково-дослідної роботи дає можливість більш ефективно побудувати роботу над курсовими та дипломними роботами, більш широко апробовувати результати наукових досліджень, розширити географію міжвузівської діяльності як викладачів, так і студентів факультету.

АКАДЕМІЧНІ ГРУПИ

Студентське самоврядування

st1За всю історію свого існування Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» виховав та підготував не одне покоління висококваліфікованих викладачів. Як відомо, сучасний вчитель повинен володіти організаторськими здібностями та вести активну громадську діяльність. Тому, для розвитку та реалізації вище згаданих якостей майбутніх спеціалістів на базі кожного відділення ВГПК створено органи студентського самоврядування, зокрема на факультеті іноземних мов. До апарату студентського самоврядування входить  3 комінети,  керуючу функцію виконує голова та його замісник. За напрямами своєї діяльності  студентське самоврядування нашого відділення поділяється на 3 комітети:

 • культмасовий — організовує виховну роботу та дозвілля студентів,  встановлює  та підтримує звязок з випускниками минулих років (голова комітету - Юхимова Валерія).
 • інформаційний — забезпечує інформаційну підтримку студентів відділення та випускає часопис Verba Magistra (голова комітету - Кищук Тетяна).
 • соціально-правовий - надає консультаційні послуги з питань правового захисту студентів, співпрацює з адміністрацією та профкомом коледжу, а також проводить благодійні заходи( голова комітету — Захаріна Анастасія). Варто зазначити, що членство у студентському самоврядуванні (CC) є доступним для всіх студентів факультету. Після вступу в самоврядування студенти мають право вибору комітету за власним вподобанням.

st2Окрім того, орган студентського самоврядування відділення іноземних мов співпрацює з молодіжними та громадськими організаціями, такими як Студентський Парламент Вінниччини та Молодіжна Рада. Це дає можливість залучати студентів до активної діяльності на рівні міста та області.

st3За  2015 рік членами СС було організовано та проведено низку заходів, зокрема:

 • благодійний збір коштів для поренених бійців АТО;
 • тренінг на тему “Персональна компетенція” для студентів відділення;
 • участь в обласному дебатному турнірі на базі КНТУ;
 • проведення опитування студентів-випускників на тему “Подальші кроки в моєму житті”;
 • організація семінару присвяченого до введення в дію закону “про Вищу освіту”;
 • благодійний похід до дитячого будинку “Малятко”;
 • організація тематичних флешмобів;
 • участь у створенні соціального відеоролику “Ми різні. Ми рідні” і т. д..
 • На даний момент ОСС продовжує свою діяльність та запрошує усіх небайдужих та активних студентів до плідної співпраці.     

Ще з античних часів люди шукали різні шляхи передачі інформації , адже, той хто володіє інформацією – володіє світом.   Тому на відділенні іноземних мов щоквартально випускається газета «Verba Magistra», яка вміщує різноманітні факти, цікавинки, гумор, статті про студентське життя. Написання газети досить клопітка праця, оскільки необхідно стежити за новинами, чутками, шукати пізнавальну інформацію з різних джерел, а найголовніше -  це писати статті, до того ж не лише українською мовою, а також англійською та німецькою. Саме цими справами на відділенні іноземних мов займається інформаційний комітет, і можна зробити висновок, що на досить високому рівні.
 

В першому кварталі була випущена газета, яка складалась з таких розділів:
- З перших вуст
- Події
- Студент для студента
- Творчість
- Пізнай себе   

st4В першому розділі читач ознайомився з історією створення відділення. Студенти взяли інтерв'ю у Пиндик Олени Георгіївни, яка розповіла, з чого все розпочиналось, які труднощі поставали перед викладачами, та як вирішувались проблеми.  

У наступному розділі студенти розповіли про події, які відбулися з ними протягом семестру, зокрема про етно-лінгвістичний фестиваль «Octoberfest», де кожній групі надавалось слово. Були представлені оригінальні композиції, які супроводжувались танцями, співами та різноманітними сценками. Це ще раз доводить, що студенти відділення надзвичайно творчі люди, в яких є завжди велике натхнення та бажання щось творити, причому творити з великим задоволенням.

У розділі «Творчість» були продемонстровані вірші студентів, адже як виявилось вони не лише вивчають англійську та німецьку, а також пишуть чудові вірші та твори.

На останній сторінці газети вміщенні «Short Personality Test», де студенти могли виконати завдання та зрозуміти хто ж вони насправді, в чому їхні плюси та мінуси.

Робота з газетою – складна праця, яка вимагає багато часу, зусиль, творчості та  натхнення. Проте творча робота, не дивлячись на складність, є чудовою і піднесеною працею, адже так приємно гортати сторінки газети, яка випущена з твоєю допомогою.

Голова ОСС Гринькова Ольга

 

 

Загальні відомості

pyndyk
Якщо українці хочуть досягти успіху в розвитку, вони повинні вивчати англійську мову
(М.М. Амосов)

Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж – єдиний коледж в Україні, який провадить підготовку бакалаврів з германської філології.

Термін «філологія» в перекладі з грецької означає «Любов до слова». Філологія - це сукупність гуманітарних наук, мовознавства, літературознавства, фольклористики, текстології, і джерелознавства, риторики, палеографії тощо, які вивчають духовну культуру певного наро­ду чи цивілізації через мовний і стилістичний аналіз літературних та інших пам'яток. Голо­вним предметом її досліджень є текст, а метою  - його коментарі та інтерпретації.

Перший прийом на спеціальність 6.020303 «Філологія (англійська, німецька)» було здійснено у 2007 році. За період свого існування накопичено чималий досвід у роботі відділен­ня іноземних мов, яке стало самостійним від­окремленим підрозділом у 2010 році. У 2016 році відділення іноземних мов було реорганізоване у філологічний факультет та успішно пройшло чергову акредитацію за спеціальністю 014 Середня освіта (англійська мова та зарубіжна література).

Демократична та злагоджена співпраця професорсько-викладацького складу факультету і ради студентського самоврядування спрямована на формування гармонійно розвиненої особистості майбутнього фахівця германської філології, особистості, що має широкі наукові погляди, готової до самовідданої праці на благо своєї Батьківщини.

Знання іноземної мови – це можливість зазирнути в інший світ.

Сьогодні філологічний факультет Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу став потужним осередком іншомовної освіти та центром підготовки висококваліфікованих фахівців з іноземних мов у регіоні.


Професіоналізм, компетентність, обізнаність з найсучаснішими досягненнями в галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов, педагогічної компаративістики, участь у міжнародних освітянських проектах та сприяння інтегруванню України у європейський та світовий освітній простір визначають сьогодні обличчя факультету та пріоритети його діяльності.

Декан філологічного факультету – ПИНДИК ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філології

Контакти

Зв'язатись з нами


vgpk@ua.fm

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13

Оплата за навчання та проживання

ОПЛАТИТИ